"Zondag 22 september was een mooie zonnige dag", vertellen Cecile Van Cecile Van Deynse en Gerard Verhenne van Pasar. "Een ideaal weertje om een lange wandeling te maken door de mooie parken en domeinen van Oostkamp. Een succesformule die Pasar Oostkamp al voor...

"Zondag 22 september was een mooie zonnige dag", vertellen Cecile Van Cecile Van Deynse en Gerard Verhenne van Pasar. "Een ideaal weertje om een lange wandeling te maken door de mooie parken en domeinen van Oostkamp. Een succesformule die Pasar Oostkamp al voor de 28e keer organiseert met haar Torenhoftocht. Een duizendtal wandelaars uit verschillende streken van Vlaanderen en Nederland, (zelfs iemand uit Luxemburg) kwam erop af en was verwonderd over het vele groen en de prachtige mooie dreven in en rond Oostkamp. Helaas waren er net voordien een aantal vandalen werkzaam geweest in de Valkaart en in het Beukenpark. Heel was signalisatie werd verwijderd en soms ook gewijzigd, zodat de parcoursmeester een titanenwerk moest verrichten om de wandelaars enigszins op het juiste pad te houden.Indien omwonenden onze gele pijltjes zouden vinden in grachten en/of bermen zouden we het heel leuk zijn om ze terug te krijgen. Ons adres en telefoonnummer staan vermeld op de pijltjes. Er zijn zeker meer dan 30 pijltjes verdwenen. Daarmee hebben we er onvoldoende om volgend jaar weer een bepijlde tocht te organiseren. Misschien krijgen we er via deze oproep toch nog een twintigtal terug. Alvast bedankt aan allen die ons willen helpen. Jammer dat zoiets moet gebeuren", aldus de twee bestuursleden. (PH)