24 huiszoekingen in groot internationaal onderzoek naar mestfraude, 17 mensen opgepakt

Bij 24 huiszoekingen in Vlaanderen, waaronder ééntje in onze provincie, in het kader van een grootschalig mestfraudeonderzoek zijn donderdag 17 personen opgepakt. Dat meldt het parket van Antwerpen. 13 voertuigen en opleggers werden onder bewarend beslag gesteld. Vooral een groep landbouwbedrijven met hoofdzetel in Merksplas en een mestverwerkend bedrijf in de Waaslandhaven – ‘een van de grootste mestverwerkers van West-Europa’ – worden door de speurders in het vizier genomen.

Het onderzoek bestaat eigenlijk uit twee afzonderlijke, maar wel aan elkaar gelinkte onderzoeken. Het eerste draait rond de groep landbouwbedrijven, onder meer actief in akkerbouw, veeteelt, voedingsindustrie en mestverwerking. “Zij hebben met andere woorden de hele keten van A tot Z in handen en dat maakt de groep erg fraudegevoelig”, aldus het parket.

“Recente doorlichting en vaststellingen van de Mestbank brachten aan het licht dat er bij de gerapporteerde stalen van de firma’s van de groep vermoedens waren van fraude met de verhouding dikke/dunne fractie en met de gehaltes nitraat en fosfaat. De Omgevingsinspectie had de voorbije jaren al meerdere milieumisdrijven vastgesteld bij bedrijven van deze groep.”

Het tweede onderzoek spitst zich toe op het mestverwerkend bedrijf, dat nauw zou samenwerken met de landbouwbedrijven. “De groep uit Merksplas voert onder meer een grote hoeveelheid mest (dikke fractie) en digestaat af naar de firma in de Waaslandhaven”, stelt het parket. “De Mestbank had meerdere vergelijkbare onregelmatigheden vastgesteld in stalen van de twee clusters . In beide onderzoeken komen een aantal dezelfde rechtspersonen en natuurlijke personen terug die in beide groepen actief zijn.

Gesjoemel met mest

Concreet zou er sprake zijn van grootschalige fraude met mest, onder meer door het uitvoeren van grote aantallen niet-geregistreerde mesttransporten en het manipuleren van analyseresultaten van staalnames van mest. Ook zijn er volgens het parket vermoedens dat meerdere niet-aangegeven afvalstromen werden aangevoerd naar en verwerkt in verschillende co-vergisters. Ook grensoverschrijdende transporten van afval en mest zouden niet altijd correct zijn aangegeven. Het onderzoek breidt zich ook uit tot de mogelijke betrokkenheid van een geaccrediteerd labo bij het vervalsen van stalen en analyseresultaten, besluit het parket.

Er vonden donderdag 24 huiszoekingen plaats in Vlaanderen en 8 in Nederland, omdat de firma uit de Waaslandhaven ook daar actief is en er ook in Nederland al een onderzoek liep. Naast de arrestaties en de inbeslagname van voertuigen en opleggers werden er ook stalen genomen bij installaties. De feiten worden op dit moment gekwalificeerd als criminele organisatie, valsheid in geschriften en oplichting, maar ook inbreuken op verschillende mestdecreten en Europese regels.

Lozing in beek

Vlaams minister van Justitie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert geschokt op de feiten. “Deze grove inbreuken op onze mest- en milieuwetgeving raken iedereen. Het is laf, grotesk asociaal en een aanslag op ons milieu en de gezondheid van alle Vlamingen”, zegt ze. Mensen die sjoemelen met mest, daar bestaat geen excuus voor. Dit onderzoek moet leiden tot het paal en perk stellen van criminelen die uit winstbejag het leefmilieu vergiftigen.”

Naast de verschillende gerechtelijke handelingen werd ook een bestuurlijke handhavingsactie in opdracht van de minister uitgevoerd. Op een van de bedrijven werden ernstige inbreuken in de verwerking vastgesteld en werd de erkenning onmiddellijk ingetrokken. Bovendien werd ook een permanente, opzettelijke lozing in een nabijgelegen waterloop vastgesteld. Dat wordt beschouwd als een milieumisdrijf gezien de grote gevolgen voor de waterkwaliteit, de bodem en de natuur. De brandweer werd er opgeroepen voor het herstel en de bescherming van een natuurgebied vlakbij.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.