Nadat het koppel in maart 2014 was gescheiden, sloot Veys de rekening in februari 2015 af en opende een nieuwe rekening voor een van zijn kinderen. Daarop werd het bedrag gestort. Zijn ex-vrouw diende klacht in. "Na de lange scheiding, was dit de symbolische druppel", pleitte haar advocate, die meent dat Veys geen volmacht op de rekening had.

Veys meende dat hij wel een volmacht had op die gezinsspaarrekening. "Ik heb het geld ook niet afgehaald, ik heb het gewoon verplaatst in het belang van mijn kinderen," vond hij.

Het hof oordeelde nu dat Veys -die in eerste aanleg werd vrijgesproken- zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan misbruik van vertrouwen. Het hof legde hem evenwel geen straf op.

(OSM)