Het belfort, de grote kerken, het begijnhof en andere bekende monumenten kent iedere Bruggeling. Maar lang niet iedereen kent het waardevolle funeraire erfgoed op Brugse begraafplaatsen. Ook die monumenten vragen de nodige aandacht omtrent beheer en herwaardering.

Een aantal jaren geleden werd een Commissie voor Graftekens opgericht die grafmonumenten behoedt voor verval. Naast een aantal vrijwilligers maakt ook de dienst Patrimoniumbeheer deel uit van die Commissie. Die dienst staat in voor de restauratie van waardevolle grafmonumenten in stadseigendom. Jaarlijks wordt daarvoor een budget van 30.000 euro voorzien.

Uiteraard zet de Commissie zich ook in voor de jaarlijkse Week van de Begraafplaatsen, waarbij het grote publiek kan kennismaken met de waardevolle geschiedenis van onze begraafplaatsen en grafmonumenten. Op aanvraag kan ook op andere momenten een rondleiding langs het funerair erfgoed worden georganiseerd.

Om de werking van de Commissie te duiden kregen Minou Esquenet, schepen voor Patrimoniumbeheer, en schepen voor Burgerzaken Ann Soete een rondleiding op de centrale begraafplaats, langs de vijf grafmonumenten die momenteel worden gerestaureerd.

(PM)