Schepen van Sport Arne Vandendriessche licht toe: "De mensen moeten weten dat het volstrekt veilig is om bij ons te komen zwemmen. We hebben op ieder moment 6 redders en 1 bewakingsagent in het zwembad. Dit weekend zullen er zelfs permanent 2 bewakingsagenten aanwezig zijn. Verder hangen er maar liefst 36 veiligheidscamera's in en rond het zwembad. Wie overlast veroorzaakt, kan door de bewakingsagenten worden buitengezet en riskeert een zwemverbod tot 2 jaar in onze zwembaden. Vanaf volgend weekend zullen bezoekers zich moeten aanmelden met hun identiteitskaart. Kreeg je een zwembadverbod of maak je amok, dan kom je op de zwarte lijst en raak je er niet meer in."

De stad en de politiezone Vlas namen al bijkomende maatregelen om het veiligheidsgevoel te verhogen. "Er is afgesproken dat het zwembad bij overlast onmiddellijk contact opneemt met de politiezone Vlas. Zo kunnen we terugkerende amokmakers indien nodig zelfs een plaatsverbod opleggen. Elke dag patrouilleren bovendien verschillende politiepatrouilles in het zwembad", besluit Arne Vandendriessche.

Schepen van Sport Arne Vandendriessche licht toe: "De mensen moeten weten dat het volstrekt veilig is om bij ons te komen zwemmen. We hebben op ieder moment 6 redders en 1 bewakingsagent in het zwembad. Dit weekend zullen er zelfs permanent 2 bewakingsagenten aanwezig zijn. Verder hangen er maar liefst 36 veiligheidscamera's in en rond het zwembad. Wie overlast veroorzaakt, kan door de bewakingsagenten worden buitengezet en riskeert een zwemverbod tot 2 jaar in onze zwembaden. Vanaf volgend weekend zullen bezoekers zich moeten aanmelden met hun identiteitskaart. Kreeg je een zwembadverbod of maak je amok, dan kom je op de zwarte lijst en raak je er niet meer in."De stad en de politiezone Vlas namen al bijkomende maatregelen om het veiligheidsgevoel te verhogen. "Er is afgesproken dat het zwembad bij overlast onmiddellijk contact opneemt met de politiezone Vlas. Zo kunnen we terugkerende amokmakers indien nodig zelfs een plaatsverbod opleggen. Elke dag patrouilleren bovendien verschillende politiepatrouilles in het zwembad", besluit Arne Vandendriessche.