Het betreft zedenfeiten, een verkrachting om precies te zijn. Er is een klacht ingediend door een vrouw. Verder onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter zal nu moeten duidelijk maken of er inderdaad strafbare feiten zijn gepleegd en door wie. De ...

Het betreft zedenfeiten, een verkrachting om precies te zijn. Er is een klacht ingediend door een vrouw. Verder onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter zal nu moeten duidelijk maken of er inderdaad strafbare feiten zijn gepleegd en door wie. De namen van de KVK-spelers zijn niet de enige namen die in de klacht vernoemd worden.De twee zaten afgelopen weekend niet in de selectie, maar volgens KVK-voorzitter Joseph Allijns worden de twee alleen als getuige verhoord. "Beide spelers die in de pers genoemd worden werden inderdaad verhoord door de politie," reageert KV Kortrijk in een persnota. "Conform de interne procedures van de club vond, van zodra de club hierover in kennis werd gesteld, overleg plaats met beide spelers. Deze hebben de club laten weten dat zij effectief werden verhoord in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek, maar dit enkel als getuige in een zaak die bovendien behoort tot de privé-sfeer.""Gelet enerzijds op het geheim van het onderzoek en anderzijds het vermoeden van onschuld tot bewijs van het tegendeel van eventuele betrokken partijen, kan en wil de club tot nader bericht niet verder reageren op deze zaak."De club wacht het verdere verloop van het onderzoek af vooraleer eventuele bijkomende stappen worden overwogen.