Met de handen in de boeien aanhoorde Kurt D. voor de rechter in Kortrijk zijn vonnis. In de zaal wachtten ook enkele van zijn slachtoffers om te horen wat de rechter zou gaan beslissen. De opluchting bij Kurt D. was al even groot als de verbijstering bij de slachtoffers toen ze hoorden wat rechter Vincent Vereecke uiteindelijk uitsprak in de zaak. Vier jaar cel, waarvan slechts één jaar effectief, een boete van 16.000 euro en een beroepsverbod van tien jaar. "U zal normaal gezien binnenkort vrijkomen maar als u nieuwe feiten pleegt, dan bestaat de kans dat u die drie jaar alsnog zal moeten uitzitten", gaf de rechter nog mee.
...