Halfweg december 2018 belandde Kurt D. in de cel nadat bij politie en parket tientallen klachten over hem waren binnengekomen. Familie, vrienden en kennissen van de man meldden het gerecht dat hij hen enorme intresten beloofde op hun geïnvesteerde kapitaal, maar dat ze zelfs na jaren aandringen hun geld niet meer te...