Als zaakvoerder van de in juli failliet verklaarde asbestverwijderaar Cleanpuur langs de Otegemstraat in Zwevegem nam Bert L. het niet zo nauw met de regels. Het openbaar ministerie omschreef de man als een regelrechte 'cowboy'. Zo bracht hij zijn werknemers in gevaar door de onveilige manier waarop zij asbest moesten verwijderen. Bovendien beschikte hij niet over een erkenning voor complexere opdrachten.

Maar daar bleef het niet bij. "De beklaagde vervalste ook attesten van vroegere metingen en maakte hiermee zijn klanten wijs dat hun site asbestvrij was", stelde arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. "De manier waarop hij asbest verwijderde is ronduit schandalig."

Het gesjoemel van L. kwam aan het licht door een verontruste klant uit het Gentse. Toen die na de passage van Cleanpuur nog steeds wit poeder aantrof nam hij contact op met het gespecialiseerde, onafhankelijke lab dat het gunstig attest zogezegd afgeleverd af. Maar daar vielen ze uit de lucht want het had helemaal geen metingen uitgevoerd bij de klant in kwestie. "Vier van de negen gecontamineerde plaatsen op de site testten bij een nieuwe meting nog altijd positief op asbest", aldus de auditeur. Volgens het gerecht maakte L. bij minstens vijf klussen gebruik van een vervalst attest, onder andere in Willebroek en bij de failliete fruitsappenproducent Sunnyland in Turnhout. Bert L. kwam gisteren niet opdagen voor het proces. De auditeur vroeg achttien maanden effectieve celstraf.

De uitspraak volgt op 10 oktober. Momenteel loopt tegen Bert L. ook nog een onderzoek naar het illegaal dumpen van asbesthoudend afval op diverse locaties in West-Vlaanderen.

(AF)