"Maandagmiddag kreeg een leerling de toestemming om tijdens de les naar het toilet te gaan. Bij terugkeer in de les meldde hij dat hij een blad papier kreeg van een persoon aan de toiletten. De leerling kon niet aangeven wie de persoon was, een leerling of een buitenstaander. Op dat blad papier stond een handgeschreven dreiging geuit aan de school en de leerlingen. Na onderzoek door de directie in alle klassen werd besloten om de politie te bellen. In samenspraak met hen werd beslist om het in gebouw van de middenschool de lessen onmiddellijk te schorsen. Onder toezicht van de politie werd de school geëvacueerd. De leerlingen uit de avondstudie konden terecht in een studiezaal in het andere gebouw. Als school garanderen we een normaal verder verloop van de lessen vanaf dinsdag 11 december. We blijven verder alert. Bij eventuele vragen blijft de school uiteraard beschikbaar", zo stond in het bericht aan de ouders te lezen.

Volgens de Facebookpagina van de school zou het om een misplaatste grap gaan. Er zou geen sprake zijn van een terroristische dreiging of een effectief uitgevoerde aanslag.

(JRO)

"Maandagmiddag kreeg een leerling de toestemming om tijdens de les naar het toilet te gaan. Bij terugkeer in de les meldde hij dat hij een blad papier kreeg van een persoon aan de toiletten. De leerling kon niet aangeven wie de persoon was, een leerling of een buitenstaander. Op dat blad papier stond een handgeschreven dreiging geuit aan de school en de leerlingen. Na onderzoek door de directie in alle klassen werd besloten om de politie te bellen. In samenspraak met hen werd beslist om het in gebouw van de middenschool de lessen onmiddellijk te schorsen. Onder toezicht van de politie werd de school geëvacueerd. De leerlingen uit de avondstudie konden terecht in een studiezaal in het andere gebouw. Als school garanderen we een normaal verder verloop van de lessen vanaf dinsdag 11 december. We blijven verder alert. Bij eventuele vragen blijft de school uiteraard beschikbaar", zo stond in het bericht aan de ouders te lezen.Volgens de Facebookpagina van de school zou het om een misplaatste grap gaan. Er zou geen sprake zijn van een terroristische dreiging of een effectief uitgevoerde aanslag.(JRO)