Tussen 2010 en 2016 inde Connie R. ten onrechte liefst 24.000 euro aan ziekte- en werkloosheidsuitkeringen. "Ze verklaarde aan de RVA en het RIZIV dat ze alleen woonde, terwijl het onderzoek uitwees dat ze samenwoonde met haar vriend", stelde de arbeidsauditeur. Dat ze niet alleen woonde bleek onder meer uit verklaringen van de buren en haar water- en energieverbruik. R. was niet aan haar proefstuk toe en werd in 2012 in Kortrijk al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Toen verklaarde ze ook alleen te wonen, maar in werkelijkheid verbleef ze bij haar dochter. Omwille van de eerdere veroordeling vroeg de arbeidsauditeur een jaar cel en de terugbetaling van de uitkeringen.

Maar R. ontkende de feiten met klem en vroeg de vrijspraak. "Die man kwam maar af en toe bij mijn cliënte langs nadat hij de nachtshift had gedaan op zijn werk", stelde haar advocaat. "Ze deed ook zijn was omdat hij in een caravan woonden en niet over een wasmachine beschikte. Het ging niet om een gezamenlijk huishouden. Mijn cliënte betaalde alle facturen zelf." Maar de rechter veegde die uitleg woensdag van tafel en veroordeelde R. tot zes maanden cel en een geldboete van 4.800 euro. Aan de sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk moet ze een schadevergoeding van ruim 27.000 euro betalen omdat ze als alleenstaande een gunstig huurtarief kreeg. De onterecht ontvangen uitkeringen zullen via een aparte procedure worden teruggevorderd.

(AFr)

Tussen 2010 en 2016 inde Connie R. ten onrechte liefst 24.000 euro aan ziekte- en werkloosheidsuitkeringen. "Ze verklaarde aan de RVA en het RIZIV dat ze alleen woonde, terwijl het onderzoek uitwees dat ze samenwoonde met haar vriend", stelde de arbeidsauditeur. Dat ze niet alleen woonde bleek onder meer uit verklaringen van de buren en haar water- en energieverbruik. R. was niet aan haar proefstuk toe en werd in 2012 in Kortrijk al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Toen verklaarde ze ook alleen te wonen, maar in werkelijkheid verbleef ze bij haar dochter. Omwille van de eerdere veroordeling vroeg de arbeidsauditeur een jaar cel en de terugbetaling van de uitkeringen. Maar R. ontkende de feiten met klem en vroeg de vrijspraak. "Die man kwam maar af en toe bij mijn cliënte langs nadat hij de nachtshift had gedaan op zijn werk", stelde haar advocaat. "Ze deed ook zijn was omdat hij in een caravan woonden en niet over een wasmachine beschikte. Het ging niet om een gezamenlijk huishouden. Mijn cliënte betaalde alle facturen zelf." Maar de rechter veegde die uitleg woensdag van tafel en veroordeelde R. tot zes maanden cel en een geldboete van 4.800 euro. Aan de sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk moet ze een schadevergoeding van ruim 27.000 euro betalen omdat ze als alleenstaande een gunstig huurtarief kreeg. De onterecht ontvangen uitkeringen zullen via een aparte procedure worden teruggevorderd. (AFr)