Kon de politie de rellen vermijden?

Renaat Landuyt: "We hebben deze wedstrijd beschouwd als een risicomatch, wat ongebruikelijk is in klasse 1B. Omdat de inzet van deze match zo belangrijk was en de supporters al een tijd op de tippen van hun tenen liepen, hebben we gezorgd dat de inzet van politiemensen navenant was. "
...

Renaat Landuyt: "We hebben deze wedstrijd beschouwd als een risicomatch, wat ongebruikelijk is in klasse 1B. Omdat de inzet van deze match zo belangrijk was en de supporters al een tijd op de tippen van hun tenen liepen, hebben we gezorgd dat de inzet van politiemensen navenant was. ""De politie stond paraat in en buiten het stadion, maar ingrijpen in het stadion doet de politie alleen op vraag van de organisatie. Om de gemoederen in het stadion te bedaren, worden er stewards ingezet. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. De 'rellen' - als je hiermee doelt op het bestormen van het veld en de schermutselingen op de persparking - vonden in het stadion plaats. Hier moeten we dus eerst kijken naar de organisatie die het in het stadion voor het zeggen heeft. Eens de Beerschot supporters het stadion verlaten hadden, waren er trouwens geen incidenten meer." "Laten we de verantwoordelijkheid van de supporters niet vergeten. Bij incidenten wordt altijd met de vinger gewezen naar hulpdiensten en organisatie terwijl we ons ook eens moeten afvragen waarom supporters zelf bij dergelijke matchen plots onhoudbaar worden en over de rooie gaan..." "Uw vragen zijn onze vragen. Er moet inderdaad duidelijkheid komen over het feit dat er supporters van de bezoekers zich in vakken van de thuissupporters bevonden. Dit zijn vragen voor de organisatie. Werd de wet niet secuur nageleefd of werd de organisatie misleid of liet het zich misleiden? De ticketverkoop lijkt niet sluitend te zijn geweest.""Dat blijkt toch op de vele beelden die de media lieten zien. Die beelden worden na zo'n match ook altijd bekeken door de voetbalcel van de politie. Dat vraagt wel wat tijd. Mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen en de voetbalwet dus niet respecteren, kunnen gesanctioneerd worden, bijvoorbeeld via een stadionverbod. Dat onderzoek loopt nog." "Die man heeft het ziekenhuis intussen mogen verlaten.""Bij voetbalmatchen worden politiemensen van over het hele land ingezet. Dat is de zogenoemde 'hycap' (gehypoteceerde capaciteit) waarbij lokale politiekorpsen en federale politie elkaar te hulp schieten en bijstand verlenen. Er kunnen daar dus zeker tweetalige/Franstalige mensen bij zitten, maar dat heeft alleen maar met planning te maken." "Wie die dag bij welke match moet werken, is volledig 'ad random'. Zo gaan onze Brugse politiemensen even goed over de taalgrens ordediensten gaan leveren. De politie is bovendien neutraal. Wat de match van vorig weekend betreft, benadrukt de politie dat alle agenten Nederlandstalig waren: Vlamingen en Brusselaars, met Nederlandstalige instructies.""Behalve de valpartij, die een individueel en ongelukkig ongeval was, zijn er twee agenten licht gewond geraakt bij de schermutseling op de persparking.""Neen.""Ook deze vraag moet je stellen aan de organisatie. Ik veronderstel dat zij hun evaluatie maken.""Na elke risicomatch is er een evaluatie/debrief met alle betrokken partijen waarbij de voetbalcel een en ander onderzoekt en nagaat. Over fouten kunnen we ons momenteel nog niet uitspreken. En dan nog, het is niet omdat een poortje open is dat men vernielingen mag aanbrengen. Ook zonder opgesloten te zijn moeten mensen zich gedragen." "Ook hier kijken we naar de organisatie. Wij kunnen pas ingrijpen op verzoek van de voetbalclub zelf. Dit is de regel: binnen het stadium is de organiserende voetbalvereniging baas, buiten het stadion is de politie aan zet. Je kan moeilijk verwachten dat politie mensen van het veld zou drijven. Dit zou overigens nog meer schade aan het dure veld veroorzaken. Van zodra enkele mensen door de stewards werden doorgelaten, was het onmogelijk om de joelende menigte nog tegen te houden.""Daaromtrent zijn er gesprekken met de Vereniging die nu eerst wat nazorg heeft met de veroorzaakte schade. We hopen op een vree vredig feest." Marc Vanmaele: "Wij hebben er alles aan gedaan om de veiligheid te garanderen. We hebben 120 stewards ingezet, 80 meer dan anders. De voetbalwet vereist één steward per 300 toeschouwers. Indien wij enkel aan de centen dachten, hadden wij 3.000 tickets meer verkocht", zegt Marc Vanmaele, coördinator van Cercle. "We hebben uitstekend samengewerkt met de politie. Als er Beerschot-supporters geïnfiltreerd zijn in de Cercle-vakken, hebben die fraude gepleegd en zijn er tickets doorverkocht. Hoe verliep de ticketverkoop? Elke geregistreerde fan mocht vier tickets afhalen. Anderen konden slechts één ticket kopen, op voorwaarde dat zij verklaarden dat zij fans van Cercle waren. Ze moesten zich aanmelden in het stadion en hun identiteitskaart tonen. Als extra controle hebben onze mensen gerichte vragen gesteld. Online kon je één ticket kopen als geregistreerde Cercle-supporter. In de week voor de wedstrijd hebben wij elke dag supporters van Beerschot over de vloer gehad. Wij hebben die weggestuurd. Mensen van slechte wil hebben tickets doorverkocht aan Beerschot-fans. Indien onze stewards geprobeerd hadden de bestorming van het veld tegen te houden, waren er zwaardere incidenten geweest. Cercle neemt zijn verantwoordelijkheid op en herstelt de schade aan het terrein. De afspraak is dat de bezoekende ploeg de factuur betaalt van de schade die haar fans aangericht hebben." (SVK)