Kon de politie de rellen vermijden?

Renaat Landuyt: "We hebben deze wedstrijd beschouwd als een risicomatch, wat ongebruikelijk is in klasse 1B. Omdat de inzet van deze match zo belangrijk was en de supporters al een tijd op de tippen van hun tenen liepen, hebben we gezorgd dat de inzet van politiemensen navenant was. "
...