Begin 2017 stapte een vijftienjarige leerling van de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte met zijn ouders naar de politie om er een klacht in te dienen. De jongen had zopas verteld hoe zijn praktijkleraar J.T. hem een paar weken eerder in de koelcellen van de school een kus op de mond had gegeven.
...

Begin 2017 stapte een vijftienjarige leerling van de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte met zijn ouders naar de politie om er een klacht in te dienen. De jongen had zopas verteld hoe zijn praktijkleraar J.T. hem een paar weken eerder in de koelcellen van de school een kus op de mond had gegeven.Onderzoek wees uit dat nog een tweede leerling, eveneens een vijftienjarige jongen, rond die tijd hetzelfde was overkomen. De leerkracht werd opgepakt maar na verhoor onder strikte voorwaarden weer vrijgelaten. Het schoolbestuur ging vervolgens over tot de preventieve schorsing van J.T., die op dat moment al 22 jaar een onberispelijke staat van dienst had.Uit de verklaringen van enkele collega's bleek dat J.T. altijd zeer amicaal omging met zijn leerlingen. Fysiek contact was daarbij eerder regel dan uitzondering. Enkele leerlingen getuigden zelfs dat J.T. hen tijdens de les vroeg om zijn rug te masseren omdat hij "pijn had aan zijn schouders na een ongeval". De massages vonden weliswaar plaats boven de kledij en in het bijzin van de andere leerlingen. Nog twee andere leerlingen beweerden dat J.T. hen foto's van zijn geslachtsdeel had opgestuurd, maar dat heeft de man altijd met klem ontkend en hij werd er ook niet voor vervolgd. Uiteindelijk werd J.T. enkel voor de mondkussen doorverwezen naar de strafrechter. Het openbaar ministerie vroeg tijdens het proces, dat achter gesloten deuren plaatsvond, een jaar voorwaardelijke celstraf. J.T. bekende dat hij één leerling op de mond kuste maar dat was naar eigen zeggen geen aanranding."Zo ga ik nu eenmaal om met mensen", snikte hij. "Het was puur vriendschappelijk, zonder seksuele bijbedoelingen." De man drong aan op de vrijspraak, maar de strafrechter ging daar maandag niet op in. Een van de voorwaarden die de rechter J.T. oplegde is een behandeling volgen voor zijn seksuele problematiek.De slachtoffers kregen een totale morele schadevergoeding toegekend van 1.250 euro. Ook Ter Groene Poorte zelf stelde zich burgerlijke partij en kreeg 1 euro symbolische schadevergoeding toegekend. J.T. kan nog in beroep gaan tegen zijn veroordeling. Pas als de uitspraak definitief is kan de tuchtprocedure door de school worden verdergezet.(AFr)