Begin 2017 stapte een vijftienjarige leerling van de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte met zijn ouders naar de politie om er een klacht in te dienen. De jongen had zopas verteld hoe zijn praktijkleraar J.T. hem een paar weken eerder in de koelcellen van de school een kus op de mond had gegeven.
...