Schepen en Vlaams minister Zuhal Demir reageren op padelverbod voor club in Brugge: “Dit kan gevolgen hebben voor heel Vlaanderen”

Archiefbeeld. © JONAS ROOSENS BELGA
Stefan Vankerkhoven

“De uitspraak van de Brugse rechtbank over padelclub Azalea kan verreikende gevolgen hebben voor de padel in heel Vlaanderen”, zegt Brugs schepen voor sport Franky Demon. Hij roept minister Zuhal Demir op om dringend wetgevende initiatieven te nemen.

Franky Demon hekelt dat er geen enkele wetgeving over padelclubs bestaat: “Dit arrest dreigt dus een precedent te worden voor toekomstige procedures. Minister Demir moet nu zo snel mogelijk regelgeving voorzien die sportplezier en de nachtrust van buurtbewoners verzoent. Zonder rechtszekerheid komt de sport in gevaar, met alle gevolgen voor uitbaters en spelers.”

Zware uitspraak

Hoewel het Brugs stadsbestuur veel begrip kan opbrengen voor de leefomstandigheden van de bewoners, is dit volgens Franky Demon een zware uitspraak voor de club: “Padel is een sport die ’s avonds wordt beoefend en dan vooral in de week. Deze beslissing heeft niet alleen een enorme impact op de recreatieve werking en de financiële investering van de club maar ook op hun competitie en officiële wedstrijden in het weekend, onder de noemer van Interclub Padel.

“Er zijn in Brugge nog locaties waar de stad Brugge de voorbije maanden probeerde het evenwicht te bewaren tussen padelplezier en de leefomstandigheden van omwonenden. Zo werden er geluidsstudies uitgevoerd, einduren opgelegd en timers geïnstalleerd op de verlichting. Het betreft hier dus geen uniek verhaal, al is de afstand tussen de padelvelden in Azalea en de desbetreffende buur wel het kleinst.”

Precedent

“Deze uitspraak zal mogelijks een precedent scheppen voor andere gerechtelijke dossiers”, vervolgt de Brugse sportschepen. “Maar als deze casus al iets in gang zet, hopen we vooral de uitrol van Vlaamse richtlijnen of wetgeving in gans Vlaanderen. De reden dat het dossier nu naar de rechtbank ging, is omdat we als stad niet voldoende tools of handvaten hebben om scheidsrechter te spelen. We werken en adviseren in een vacuüm op dit moment. Padel is een nieuwe sport en valt namelijk niet onder de Vlarem-wetgeving. Meer nog, het is op vlak van vergunningsplicht zeer eenvoudig een tennisterrein om te vormen tot padelterrein.

Franky Demon geeft ook kritiek op de Vlaamse overheid: “Padel is nu al enkele jaren een ware sportrage. Ik begrijp niet dat minister Demir niet proactiever is geweest om wetgeving uit te vaardigen. Als er wel een Vlaams kader zou zijn, waarin naast strengere vergunningsvoorwaarden bijvoorbeeld ook maximale decibelwaarden opgenomen zijn, dan zou de stad beter kunnen optreden in de toekomst. Ik dring nogmaals aan hier werk van te maken.”

Aanvragen

“Elke locatie, club of melding van overlast kan dan afzonderlijk onderzocht worden. Iets wat we overigens steeds beoogden de voorbije maanden. Getuige hiervan de afzonderlijke omgevingsaanvragen van de verschillende clubs waarbij er steeds oplossingsgericht gewerkt geweest is. Hierbij ging het Brugs stadsbestuur vaak héél ver om de relatie met de buren te vrijwaren.”

“Door het opleggen van verregaande en dure investeringen zoals bijkomende geluidsschermen tot zelfs gerichte overkappingen tracht de Stad hier een leefbare situatie te bereiken voor zowel sport als voor bewoning.”

Reactie minister

Vlaams minister Zuhal Demir reageert: “Het is aan de vergunningverlenende overheid om na te gaan in hoeverre bij de omgevingsvergunning maatregelen moeten opgelegd worden om eventuele overlast te beperken. Dit hangt van meerdere factoren af, zoals de aanwezigheid van bewoning of natuurwaarden in de omgeving.”

“Indien de te verwachten overlast dermate groot is voor de omgeving, kan de aanvraag beter geweigerd worden. Men kan in de vergunning voorwaarden opleggen rond geluid, exploitatie en openingsuren. Kortom, de gemeenten hebben vandaag al voldoende tools in handen om in eer en geweten de juiste beslissing te maken of een paddelterrein op een bepaalde plek thuishoort of niet.”

“Dat is trouwens net hetzelfde voor voetbal of tennis. En het is aan lokale vergunningverleners om in functie van de lokale situatie te beslissen wat aanvaardbaar is en wat niet. En om te bemiddelen of ook in te grijpen. De finaliteit van diegenen die extra regels vragen is vaak zaken onmogelijk maken, maar als een vergunningverlener vindt dat een padelterrein te hinderlijk is, kan die nu al perfect een vergunning weigeren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.