Rechter in Brugge verbiedt padel op zondag, voorzitter ontgoocheld: “Een trieste dag voor de sport”

De rechtbank in Brugge beperkt drastisch het aantal uren dat er mag gepadeld worden bij KTC Azalea, na klachten over lawaaihinder van twee buren. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Om de geluidshinder voor de buren te beperken mag er ‘s avonds en op zondagen niet meer gepadeld worden in tennisclub Azalea in de Sint-Pietersgroenestraat in Brugge. Dat heeft rechter Wim De Backer in kortgeding beslist. Een opmerkelijke uitspraak die met argusogen bekeken zal worden in de wereld van de padelsport. Volgens de Brugse sportschepen Franky Demon zal de beschikking een precedent scheppen voor andere procedures en verstrekkende gevolgen hebben in heel Vlaanderen. Tom Vuylsteke, voorzitter van KTC Azalea, reageert erg ontgoocheld op de beschikking van de rechter.

Sinds 2018 heeft KTC Azalea in Sint-Pieters ook drie padelvelden, de voorbije jaren is de padelactiviteit er enorm toegenomen. Twee buren van KTC Azalea, Hans Schmidt en Peggy Versnick, trokken naar de Brugse rechtbank om de sluiting te eisen van de padelclub, op straffe van een dwangsom van 1.500 euro per inbreuk.

Ze stellen dat de geluidsoverlast hun gezondheid in gevaar brengt. In ondergeschikte orde vroegen de buren een fikse beperking van het aantal uren dat deze sport mocht beoefend worden.

Geluidsmuur?

De voorbije jaren onderhandelden de buren en de padelclub, in de vergeefse hoop om tot een minnelijke oplossing te komen. Even werd overwogen om een geluidsmuur te plaatsen, maar die is er nog altijd niet. Ook de politie onderhandelde na meerdere klachten van de buren tussen de twee partijen. Een geluidsdeskundige heeft in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder de lawaaioverlast bij de buren gemeten. Tijdens hevige rally’s liep het geluid op tot pieken van 70 dB.

Bijgevolg acht de rechtbank de lawaaioverlast bewezen. Rechter Wim De Backer gaat niet in op de eis tot sluiting van de padelclub, maar beperkt het aantal uren waarop de padelsport in KTC Azalea mag beoefend worden drastisch, zodat de buren thuis in alle rust optimaal van hun vrije tijd kunnen genieten.

Feestdagen

Voortaan mag er in KTC Azalea niet meer gepadeld worden op weekdagen voor 10 uur en na 19 uur, op zaterdagen voor 10 uur en na 16 uur. Op zondagen en feestdagen geldt er een algemeen padelverbod de hele dag lang. Indien KTC Azalea dit verbod niet naleeft, moet de club een dwangsom van 1.000 euro per terrein en per overtreding betalen.

Bovendien stelt de rechter op kosten van de padelclub een deskundige aan die bij de buren en op de drie padelterreinen metingen moet verrichten en nagaan of ze de wettelijke normen inzake geluidshinder overschrijden. De deskundige moet dan zijn bevindingen overmaken aan de rechtbank.

Ontgoocheld

Tom Vuylsteke, voorzitter van KTC Azalea, is erg ontgoocheld over de uitspraak van de rechter in kortgeding: “Dit valt niet te begrijpen, vandaag is een triestige dag voor de sport. En dat allemaal wegens de klacht van één koppel buren. Onze padelclub telt 400 leden, hun recht op sport na de werkuren wordt hen ontnomen. Dit snijdt natuurlijk ook diep in de financiën van KTC Azalea.”

“Ik overleg nog met onze raadsman, we zullen de uitspraak van de rechter wel moeten naleven. Toch tijdelijk. Ik denk niet dat we in beroep kunnen gaan tegen deze beschikking. Het is wachten op een beoordeling van dit dossier ten gronde. Maar die zaak zal pas in december voor de rechtbank van eerste aanleg gevoerd worden. De studie van de geluidsexpert zal uitwijzen welke maatregelen wij kunnen nemen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.