De boeven bestelden via onbestaande vennootschappen laptops en smartphones die ze nooit betaalden. Hoofdverdachte Wim B. veroorzaakte vorig maand nog een dodelijk ongeval, vier dagen na een vrijlating uit de cel.
...