Korpschef Nicholas Paelinck nam samen met Patrick Vermeersch, verantwoor...

Korpschef Nicholas Paelinck nam samen met Patrick Vermeersch, verantwoordelijke logistiek beheer, de sleutels in ontvangst uit handen van directeurs Ann Soete en Koen Fonteyne van Automobilia Veurne. De voorganger van de V90, de Volvo V50 van de verkeersdienst, wordt in de toekomst ingezet als dienstvoertuig voor de OBP (Officier van Bestuurlijke Politie).