Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde en voorzitter van de politiezone Westkust en korpschef Nicholas Paelinck willen daarom de aandacht vestigen op overlast aan het Guido Gezelleplein.
...

Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde en voorzitter van de politiezone Westkust en korpschef Nicholas Paelinck willen daarom de aandacht vestigen op overlast aan het Guido Gezelleplein."De bewoners zijn de overlast op en rond het Guido Gezelleplein in Koksijde meer dan beu," aldus de burgemeester. "De personen die rondhangen op het plein verstoren de openbare rust en orde en vallen mensen lastig. We zullen verdere structurele maatregelen nemen. De politie treedt daar zeer regelmatig op en speelt kort op de bal. Ik doe hierbij een oproep naar de bewoners en omstaanders toe om steeds de politie te contacteren wanneer er overlast wordt vastgesteld. We stellen vast dat er een zekere terughoudendheid is bij buurtbewoners om problemen te melden bij de dispatching van PZ Westkust (058 533 000). De politie patrouilleert er regelmatig, maar kan uiteraard niet overal tegelijk zijn. Het gaat veelal om openbare dronkenschap en overtredingen van de coronamaatregelen. Zware criminaliteit stellen we daar niet vast. In onze politiezone is het veilig vertoeven en willen we dat iedereen zich goed voelt. Vandaar vatten we steeds de koe bij de horens. We zijn zeer streng voor mensen die de coronamaatregelen niet respecteren. Aan de overlastplegers werden in totaal 19 processen-verbaal opgesteld voor coronaovertredingen. Bovendien kwam de politie daar dit jaar al tientallen keren tussen voor overlast."Nicholas Paelinck: "Mijn mensen treden op dat plein tot in den treure op, zowel overdag als wanneer de avond valt. Wij zetten daar met de politie zwaar op in, zowel in burger als in uniform. Het klopt dat zich daar dikwijls overlastplegers ophouden die dronken zijn en de mensen lastigvallen. Als zij openbaar dronken zijn, worden ze bestuurlijk opgesloten. Nadat ze hun roes hebben uitgeslapen, zijn wij verplicht om hen terug vrij te laten en dan duiken ze daar opnieuw op. Die mensen hebben hulp nodig, maar die kan de politie hen niet bieden. Psychiaters zien vaak onvoldoende reden om hen te laten opnemen en voor het parket zijn de door hen gepleegde feiten dikwijls niet ernstig genoeg. Daar wringt uiteraard het schoentje. Naast mensen die een vaste verblijfplaats hebben, duiken daar ook mensen op zonder vaste verblijfplaats. Helaas is de wet op de landloperij en bedelarij afgeschaft waardoor ook daar zich een probleem stelt. Vroeger dienden die mensen verplicht naar een opvangtehuis te gaan, nu dus niet meer... Niet voor niks richtte ik jaren geleden het VIP-team op. De 'Very Irritating Police' of 'Very Interesting Police' is in se opgericht om overlastplegers uit de anonimiteit te halen. Ook onze interventiedienst en de andere functionaliteiten komen daar vaak tussen. Wij steken onze kop niet in het zand en gaan door. We hanteren daar vanaf nu meer dan ooit een nultolerantie en laten de buurtbewoners niet in de kou staan!"(MVQ)