"Dat is enigszins logisch, nu veel mensen noodgedwongen thuis moeten blijven en enkel essentiële verplaatsingen toegelaten zijn", merkt Ine Deburchgraeve, communicatieverantwoordelijke van PZ Westkust op. "We stellen onder meer 40 procent minder verkeersongevallen vast (daling van 15 naar 9), 50 procent minder gewone diefstallen (daling van 16 naar 8) en ook winkeldiefstallen zijn met de helft gedaald (van 4 naar 2). De diefstallen in woningen zijn identiek gebleven (3 feiten). Voorlopig kennen we ook geen verschuiving naar misdrijven in bijvoorbeeld leegstaande gebouwen door de coronacrisis. Momenteel blijft ook het aantal strafbare feiten wat betreft intrafamiliaal geweld stabiel, althans voorlopig (van 6 naar 5). We hopen van harte dat de verdraagzaamheid binnen de gezinnen blijft. Uiteraard mogen we de feiten die onder de radar blijven niet vergeten - daarmee bedoelen we feiten die mensen niet durven aangeven -, evenals de niet-strafbare feiten, zoals verbaal geweld. Met een daling van 12 naar 4 feiten is bewezen dat het drugsbezit daalde met maar liefst 67 procent."

Oplichtingspraktijken via het internet

Ine waarschuwt nog: "Wel willen we de mensen oproepen om alert te zijn voor 'fake news', voor oplichtingspraktijken via het internet en oplichtingspraktijken voor zogenaamde goedbedoelde initiatieven. Zo gingen in onze zone bij de start van de coronacrisis oplichters van deur tot deur om zogenaamd geld in te zamelen tegen corona, ze gaven zich valselijk uit voor medewerkers van het Rode Kruis. Voorlopig blijft het aantal feiten wel stabiel ten opzichte van vorig jaar (7). Voor ons zijn deze cijfers een welgekomen meevaller, zo kunnen de ploegen optimaal ingezet worden om de coronamaatregelen te handhaven, wat ieders gezondheid ten goede komt. Let wel, we blijven uiteraard ook op andere criminaliteitsfenomenen toezien. Onze ploegen konden vorig weekend nog een vermoedelijke mensensmokkelaar strikken, die ondertussen in de cel zit."

Minder wagens terugsturen

Wat betreft de handhaving van de coronamaatregelen zorgen de controles aan de grens en op de toegangswegen voor goede resultaten. Bij de start moesten de politiemensen nog 22 procent van alle voertuigen terugsturen, ondertussen is dat nog slechts 3 procent. Ook de reguliere patrouilles, die erop toezien dat de regels worden gevolgd, werpen hun vruchten af. Steeds meer mensen zijn duidelijk gemotiveerd om de regels te volgen. De meeste pv's die werden opgesteld, gingen om inbreuken op het samenscholingsverbod, ongeoorloofde verplaatsingen en een beperkt aantal voor horecazaken die toch open waren ondanks het verbod.

(MV)

"Dat is enigszins logisch, nu veel mensen noodgedwongen thuis moeten blijven en enkel essentiële verplaatsingen toegelaten zijn", merkt Ine Deburchgraeve, communicatieverantwoordelijke van PZ Westkust op. "We stellen onder meer 40 procent minder verkeersongevallen vast (daling van 15 naar 9), 50 procent minder gewone diefstallen (daling van 16 naar 8) en ook winkeldiefstallen zijn met de helft gedaald (van 4 naar 2). De diefstallen in woningen zijn identiek gebleven (3 feiten). Voorlopig kennen we ook geen verschuiving naar misdrijven in bijvoorbeeld leegstaande gebouwen door de coronacrisis. Momenteel blijft ook het aantal strafbare feiten wat betreft intrafamiliaal geweld stabiel, althans voorlopig (van 6 naar 5). We hopen van harte dat de verdraagzaamheid binnen de gezinnen blijft. Uiteraard mogen we de feiten die onder de radar blijven niet vergeten - daarmee bedoelen we feiten die mensen niet durven aangeven -, evenals de niet-strafbare feiten, zoals verbaal geweld. Met een daling van 12 naar 4 feiten is bewezen dat het drugsbezit daalde met maar liefst 67 procent."Ine waarschuwt nog: "Wel willen we de mensen oproepen om alert te zijn voor 'fake news', voor oplichtingspraktijken via het internet en oplichtingspraktijken voor zogenaamde goedbedoelde initiatieven. Zo gingen in onze zone bij de start van de coronacrisis oplichters van deur tot deur om zogenaamd geld in te zamelen tegen corona, ze gaven zich valselijk uit voor medewerkers van het Rode Kruis. Voorlopig blijft het aantal feiten wel stabiel ten opzichte van vorig jaar (7). Voor ons zijn deze cijfers een welgekomen meevaller, zo kunnen de ploegen optimaal ingezet worden om de coronamaatregelen te handhaven, wat ieders gezondheid ten goede komt. Let wel, we blijven uiteraard ook op andere criminaliteitsfenomenen toezien. Onze ploegen konden vorig weekend nog een vermoedelijke mensensmokkelaar strikken, die ondertussen in de cel zit."Wat betreft de handhaving van de coronamaatregelen zorgen de controles aan de grens en op de toegangswegen voor goede resultaten. Bij de start moesten de politiemensen nog 22 procent van alle voertuigen terugsturen, ondertussen is dat nog slechts 3 procent. Ook de reguliere patrouilles, die erop toezien dat de regels worden gevolgd, werpen hun vruchten af. Steeds meer mensen zijn duidelijk gemotiveerd om de regels te volgen. De meeste pv's die werden opgesteld, gingen om inbreuken op het samenscholingsverbod, ongeoorloofde verplaatsingen en een beperkt aantal voor horecazaken die toch open waren ondanks het verbod.(MV)