Bij de multidisciplinaire controle (lokale politie, sociale inspectie en FAVV) werden 7 nachtwinkels in Harelbeke en 2 in Deerlijk doorgelicht. De politie schreef daarbij twee processen-verbaal uit voor illegaal verblijf, een voor hulp aan illegaal verblijf van een persoon. De sociale inspectie schreef dan weer een proces-verbaal uit voor zwartwerk. Een persoon werd aangehouden en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken voor zwartwerk en illegaal verblijf.