LAGO kreeg in Gent, Beveren, Kortrijk en Lier toestemming van het lokaal bestuur om een verplichte identiteitscontrole te handhaven voor alle bezoekers vanaf 12 jaar. De wettelijke basis daarvoor is een burgemeestersbesluit, al lijkt een goedkeuring van de voltallige gemeenteraad nodig voor zo een ingrijpende maatregel, vindt Debeuckelaere.

Dat elk zwembad daarop een lijst aanlegt met bezoekers die zich niet volgens de regels gedragen en elke bezoeker registreert, is verregaand. "Het hangt ervan af, of er effectief nood is aan zo een algemene maatregel", zegt de voormalige voorzitter van de Privacycommissie (nu de Gegevensbeschermingsautoriteit, kortweg de GBA, nvdr). "Men heeft nogal snel de neiging om te grijpen naar databestanden. Ik weet niet of dat de oplossing is."

Elk bestuur moet de maatregel daarom motiveren en wijzen op een concrete noodzaak die de verzameling van de gegevens nodig maakt. De maatregel moet ook proportioneel zijn. In Gent viel de beslissing na enkele meldingen van overlast en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

"Ik begrijp dat je corrigerend optreedt, wanneer een kleine kerngroep van jongeren de boel verpest", zegt Debeuckelaere. "Maar ik huiver een beetje bij de gedachte dat men voor elk gedrag databanken moet aanleggen. Er is toch toezicht (in die zwembaden, nvdr)? "

Ook voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de vier bewuste LAGO-zwembaden is een motivatie nodig, zegt Debeuckelaere. Het toetsen van bepaalde gegevens bij politiediensten is in principe in strijd met de wetgeving. "In principe kan men als private of openbare instelling nooit gegevens opvragen bij de politie", verduidelijkt de professor.

"Men kan enkel gegevens aan de politie overmaken. Indien men op bestuursniveau vindt dat daar een terugkoppeling moet zijn, is daar regelgeving voor nodig", besluit Debeuckelaere. "Dat kan zomaar niet."

(Belga)