Hot Marijke legde vier jaar geleden klacht neer bij de onderzoeksrechter, die onderzoek beval. Er waren zeven verspreiders, maar slechts één identiteit werd achterhaald. De man, een...