Communicatieverantwoordelijke Ine Deburchgraeve: "De laatste jaren konden we al een aanzienlijke daling van de criminaliteit vaststellen. Als we de cijfers vergelijken ten opzichte van twee zomers geleden gaat het om een daling van zelfs 43%. Ten opzichte van vorig jaar, om een daling met 5 %. Die mooie resultaten hebben we te danken aan de tomeloze inzet van ons korps, van alle collega's d...

Communicatieverantwoordelijke Ine Deburchgraeve: "De laatste jaren konden we al een aanzienlijke daling van de criminaliteit vaststellen. Als we de cijfers vergelijken ten opzichte van twee zomers geleden gaat het om een daling van zelfs 43%. Ten opzichte van vorig jaar, om een daling met 5 %. Die mooie resultaten hebben we te danken aan de tomeloze inzet van ons korps, van alle collega's die bijstand leverden, van de politieraad, het politiecollege en het parket.De woninginbraken kenden ten opzichte de zomer 2018 de grootste daling (54 %), ten opzichte van 2017 zien we zelfs een daling met 59 %. Ook de beschadigingen aan voertuigen daalden met meer dan de helft (51 %) ten opzicht van 2017, in vergelijking met 2018 daalden ze met 8 %.De inbraken in handelszaken stegen van 1 naar 5 feiten vergeleken met 2018, ten opzichte van 2017 bleef het aantal feiten gelijk. Die stijging valt te verklaren door het feit dat we jaar na jaar het aantal handelszaken aan de kust zien stijgen. De diefstallen uit voertuigen verdubbelden van 7 naar 14 feiten tijdens de zomer van 2019. Bij het merendeel van de voertuigen lagen de gestolen voorwerpen zichtbaar in beeld. We willen nog maar eens benadrukken hoe belangrijk het is om kostbare voorwerpen nooit (zichtbaar) achter te laten in het voertuig. In de zomer van 2019 waren er geen bromfietsdiefstallen, dit dankzij de sensibiliseringscampagne van PZ westkust en de goede samenwerking met de Franse politie na de 8 feiten die we registreerden in juli en augustus 2018. In 2017 noteerden we 89 fietsdiefstallen, in 2018 daalde dit aantal naar 56 feiten; in 2019 werden er 64 feiten vastgesteld. Kustzones krijgen tijdens het zomerseizoen steevast te maken met fietsdiefstallen, dus deze cijfers zijn geen uitzondering. Gelukkig konden we tijdens de tweede helft van augustus na doorgedreven speurwerk twee mannelijke Franse twintigers inrekenen die verantwoordelijk bleken voor een hele resem fietsdiefstallen."(MVDP)