Sinds de uitbraak van de coronacrisis zitten we vaker thuis. Reeds in april, bij de eerste lockdown, was er een sterke stijging van meldingen over intrafamiliaal geweld bij de hu...

Sinds de uitbraak van de coronacrisis zitten we vaker thuis. Reeds in april, bij de eerste lockdown, was er een sterke stijging van meldingen over intrafamiliaal geweld bij de hulplijnen. Bij de politiezone RIHO is het aantal meldingen gelijklopend zoals andere jaren. "Cijfermatig zien we geen verschil. De intensiteit van de voorvallen is wel anders. De feiten waarvoor we opgeroepen worden zijn veel zwaarder", aldus Curd Neyrinck, korpschef van de politiezone RIHO. Die feiten worden telkens opgevolgd door de sociale dienst van de politiezone. "Er wordt ook telkens contact opgenomen met de wijkdiensten om de situaties op te volgen", aldus de korpschef. Hij vindt het wel opmerkelijk dat er schijnbaar lichtere feiten minder snel gemeld worden bij de politie. "Er zit alvast een project in de pijplijn zodat intrafamiliaal geweld op een gemakkelijkere manier gemeld kan worden." (BF)