Sinds 18 maart werden in de West-Vlaamse politierechtbanken en vredegerechten alleen de meest dringende zaken behandeld. Nieuwe zaken werden meteen op latere datum uitges...

Sinds 18 maart werden in de West-Vlaamse politierechtbanken en vredegerechten alleen de meest dringende zaken behandeld. Nieuwe zaken werden meteen op latere datum uitgesteld en de gedagvaarde personen kregen de vraag om niet naar de rechtbank te komen, maar hun advocaat te sturen. Vanaf maandag komt daar een einde aan. Wie een dagvaarding in de bus kreeg, wordt verzocht om vanaf 11 mei weer persoonlijk aanwezig te zijn in de rechtbank. In de rechtszaal is het de rechter die beslist over het maximaal aantal toegelaten personen. Iedereen dient zich bovendien aan de anderhalvemeterregel te houden en het wordt aanbevolen om een mondmasker te dragen. Om een te grote samenscholing in de rechtbank te voorkomen, zal men de zaken ook spreiden. Op de dagvaarding zal dan normaliter vermeld staan op welk uur men zich moet aanbieden in de rechtbank.