Vijf procent van de Zeebrugse havenarbeiders werkt onder invloed van drugs

Dit weekend controleerde de politie Brugge het druggebruik van havenarbeiders. © Politie Brugge
Stefan Vankerkhoven

Vijf procent van de havenarbeiders in Zeebrugge werkt onder invloed van drugs. De Brugse nachtwinkels en exotische restaurants scoren slecht inzake hygiëne en gaan zich te buiten aan zwartwerk. Politie Brugge hield het voorbije weekend twee totaal verschillende, gerichte acties. Eén rond het gebruik van drugs door havenarbeiders, één rond hygiënische voorschriften en sociale fraude in nachtwinkels en exotische restaurants.

Dirk Van Nuffel, korpschef van de lokale politie in Brugge, is terug uit kerstvakantie. Dat hebben zijn manschappen gemerkt. Hij belastte hen het voorbije weekend met twee totaal verschillende, doelgerichte acties.

Verkeersactie

Op vrijdag 6 januari hield Politie Brugge een verkeersactie in de haven van Zeebrugge. De actie vond plaats in het kader van het Nationaal en Zonaal Veiligheidsplan en past ook binnen het actieplan ‘Save’ waarbij Stad Brugge zich engageert om nog meer in te zetten op verkeersonveiligheid. De collega’s van de Federale scheepvaart- en wegpolitie, de Douane, het Openbaar Ministerie en FOD Werkgelegenheid boden hierbij de nodige ondersteuning.

De focus bij de actie lag op het gebruik van drugs door havenarbeiders, die niet alleen pendelen met de wagen maar ook binnen hun functie voertuigen moeten verplaatsen of dienstvoertuigen besturen. Het gebruik van alcohol en drugs kan dus voor gevaarlijke situaties op weg naar en zeker ook binnen de Zeebrugse haven zorgen.

Beterschap

95 voertuigen werden gecontroleerd. Er waren vijfonmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs na positieve speekseltest op drugs, één persoon werd betrapt achter het stuur ondanks levenslang rijverbod. Daarnaast werden pv’s opgesteld voor het gebruik van de gsm achter het stuur, technische eisen, tuning en overlading. De FOD Werkgelegenheid stelde twee pv’s op voor zwartwerk en inbreuken op de deeltijdse tewerkstelling.

“In vergelijking met de vorige actie in de haven zijn de cijfers rond druggebruik alvast iets beter”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “Toen tekende 12 procent van de gecontroleerde havenarbeiders positief. Nu moest 5 procent zijn rijbewijs meteen inleveren voor druggebruik. Het gaat dus de goeie kant op, maar het kan en moet zeker beter. Er komen nog verkeersacties dus.”

Burgemeester Dirk De fauw juicht als ondervoorzitter van de haven Port of Antwerp-Bruges dergelijke politieacties alleen maar toe: “De haven brengt sowieso al extra risico’s op arbeidsongevallen met zich mee. Drugs maar ook alcohol horen hier niet thuis, net zoals elders in het verkeer trouwens.”

Bedorven voedsel

Zaterdagavond 7 januari hield Politie Brugge een actie gericht op nachtwinkels en exotische restaurants in Brugge. De politie werkte hiervoor samen met enkele externe partners zoals de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA), FOD Financiën, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), Douane & Accijnzen, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen (RSVZ), en Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De actie was gericht op sociale en strafrechtelijke inbreuken.

Bij de zestien zaken die werden gecontroleerd, konden de inspectiediensten telkens diverse inbreuken vaststellen. Het ging daarbij vooral om overtredingen op vlak van hygiëne (te hoge temperatuur om voeding te bewaren, bedorven voedsel), zwartwerk en sociale fraude, niet bijhouden van dagtotalen en andere verplichte financiële bewijsstukken (BTW-ontvangsten, aangifte omzet).

Verontrustend

De politie stelde ook bijkomend één gerechtelijk pv van valsheid in geschrifte op voor een klant van een nachtwinkel die via de gsm een vervalste identiteitskaart voorlegde om sterk alcoholische drank aan te kopen.

Burgemeester Dirk De fauw noemt het verontrustend dat bij alle gecontroleerde zaken één of meerdere inbreuken op de reglementeringen werden vastgesteld: “Het is bijzonder goed dat de diverse diensten samen de nodige controles uitvoeren en de zaakvoerders wijzen op hun wettelijke verplichtingen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.