Politiezone Vlas stelt voltallige afdeling wijkwerking voor: “Eerste schakel tussen burger en politie”

De 26 wijkinspecteurs aangevuld met drie administratieve krachten, één commissaris als afdelingshoofd, drie hoofdinspecteurs als teamchefs en één hoofdinspecteur als specialist in gebieds- en persoonsgebonden materies. Helemaal links herken je korpschef Filip Devriendt. Links op de fiets commissaris Kris Crepel, afdelingshoofd wijkwerking. © JVGK
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Voor de allereerste keer stelt Politiezone Vlas de volledige bezetting van hun wijkwerking voor. Het gaat om 26 wijkinspecteurs verdeeld over 19 wijken in Kortrijk, vijf wijken in Kuurne en twee wijken in Lendelede.

Sinds eind 2022 kent de wijkdienst een volledige bezetting. 26 wijkinspecteurs zijn verdeeld over 19 wijken in Groot Kortrijk. De wijkinspecteurs worden aangevuld met drie administratieve krachten, één commissaris als afdelingshoofd, drie hoofdinspecteurs als teamchefs en één hoofdinspecteur als specialist gebieds- en persoonsgebonden materies.

Hoeksteen

In totaal telt de wijkdienst 34 medewerkers. “De overheid voorziet de wettelijke basis om een minimale, gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking te garanderen. Daarin wordt de wijkwerking opgenomen als basisfunctionaliteit en als hoeksteen van de gemeenschapsgerichte politiezorg. Uiteraard heeft een lokale politie voldoende wijkinspecteurs nodig, en dat hebben we. Alle functies binnen de wijkwerking zijn sinds eind 2022 ingevuld. Wijkinspecteurs zijn een heel belangrijk element voor een stad of gemeente”, aldus korpschef Filip Devriendt.

“Wijkinspecteurs zijn een heel belangrijk element voor een stad of gemeente”

“Als wijkinspecteur ben je vaak de eerste schakel tussen de bewoners en de lokale politie. Telkens er een plaats openkomt door bijvoorbeeld pensioen of verandering van functie hebben wij voldoende geïnteresseerden, zowel vanuit andere afdelingen van het korps als vanuit andere lokale politiezones en federale politiediensten”, vult commissaris Kris Crepel als afdelingshoofd Wijkwerking aan.

“Een wijkinspecteur is dagelijks op zijn of haar wijk aanwezig.: zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar. De wijkinspecteur weet wat er leeft bij de bewoners. Hij vangt signalen en problemen op en kijkt zelf voor een gepaste aanpak of oplossing, of doet dit samen met andere hulp- of stadsdiensten en gespecialiseerde instanties.”

Dicht bij burger

Behalve het politiecommissariaat in Kortrijk en de lokale politieposten in Kuurne en Lendelede maakt de afdeling Wijkwerking ook gebruik van contactpunten zoals in de ontmoetingscentra van Bissegem, Heule, Marke en Bellegem. “De politie probeert met de wijkinspecteurs zo dicht mogelijk bij de burger te zijn. De wijkinspecteur kan er iemand uitnodigen of na afspraak een discreet gesprek voeren met de burger”, zegt Kris Crepel.

“De wijkinspecteurs beschikken ook over de noodzakelijke vervoermiddelen: striping elektrische fietsen, scooters en elektrische voertuigen. Zo geraakt elke wijkinspecteur vlot tot in de verste uithoeken van pakweg Kooigem of Sente.”

Handige apps

Naast hun hoofdtaak levert de afdeling Wijkwerking nog tal van ondersteuning bij andere taken: openbare ordehandhaving, toezichten op de rechtbank, bewaking van prominenten, bijstand bij gerechtsdeurwaarders, toezicht op schoolpuntjes en evenementen, spotter-opdrachten bij voetbalwedstrijden, ondersteuning van lokale acties. “De wijkinspecteurs worden ondersteund door een informatiegestuurde werking op basis van strategische en operationele analyses: nieuwe politionele softwaretechnologieën die overal op het terrein te consulteren zijn via hun dienst-gsm of tablet. Op de tablet gebruiken ze de politionele FOCUS software, die tal van handige apps aanbiedt. De informatie-uitwisseling met andere afdelingen van het korps, zoals recherche, interventie, sociale politie, is van primordiaal belang. Ook de samenwerking met externe diensten, met inachtneming van de privacy, is hierbij van belang om de leefbaarheidsproblemen aan te pakken.”

Op de website www.pzvlas.be kan elke inwoner bij het item ‘Mijn wijkinspecteur kennen’ zien wie zijn wijkinspecteur is en hoe men hem of haar kan contacteren. Dringende meldingen of politiehulp worden uiteraard altijd telefonisch gemeld via het verkort oproepnummer 1701 (of 112).

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.