Politie RIHO en Polder gaan samenwerken voor slachtofferopvang

©Luc Cassiman
©Luc Cassiman
Redactie KW

Politiezone RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede) en Politiezone Polder (Diksmuide, Kortemark, Houthulst, Koekelare), vinden de opvang van slachtoffers uiterst belangrijk. Voortaan pakken ze dit samen aan. De voorzitters van beide politiezones burgemeester Kris Declercq (Roeselare) en burgemeester Lies Laridon (Diksmuide) geven tekst en uitleg.

Van elke politieambtenaar wordt verwacht dat hij/zij kan instaan voor een goede opvang van een slachtoffer of nabestaande van een slachtoffer. “De zorg voor slachtoffers behoort tot de basistaken van de politie. We vinden het als overheid uiterst belangrijk dat slachtoffers de nodige aandacht krijgen en een eerste opvang krijgen. Onze politiediensten zijn hiervoor, door hun professionele vaardigheden en grote beschikbaarheid, uitstekend geplaatst”, zegt burgemeester Kris Declercq.

Tijd nemen

Toch zijn er omstandigheden waarbij sprake is van ernstig slachtofferschap of van situaties waar zich problemen stellen bij de uitvoering van die taak. “Niet iedere politiemedewerker is even vertrouwd met deze materie en krijgt voldoende kans om dit te oefenen”, vindt burgemeester Lies Laridon. “Voor het uitvoeren van dergelijke opdrachten dient men zijn tijd te nemen, zonder onderbroken te kunnen worden. Wanneer permanentieploegen (interventieploegen) die opdracht uitvoeren, speelt het aspect ‘tijd’ altijd mee”. Zowel voor de uitvoerende medewerker, als voor de nabestaanden is dit een slechte zaak. Bovendien wordt op die manier minstens een interventieploeg gehypothekeerd.

Specialisatie en samenwerking

Tijd is inderdaad erg belangrijk. Daarom is werken met ‘gespecialiseerde medewerkers’ noodzakelijk. PZ Polder en RIHO beschikken beiden over een dergelijk team medewerkers dat instaat voor de opvang van slachtoffers. Vanaf 1 maart leveren beide zones om beurt een equipe van 2 politiemedewerkers, gespecialiseerd in de opvang van slachtoffers. Deze politiemensen staan in voor de mededeling van het overlijden aan nabestaanden, op een respectvolle manier en tijdens een persoonlijk gesprek. Snelheid is minstens zo belangrijk.

“Alles moet in het werk gesteld worden om te vermijden dat bijvoorbeeld nabestaanden een overlijden via anderen of eender welk sociaal mediakanaal vernemen” – Burgemeester Kris Declercq

Burgemeester Kris Declercq: “Alles moet in het werk gesteld worden om te vermijden dat bijvoorbeeld nabestaanden een overlijden via anderen of eender welk sociaal mediakanaal vernemen. Dit zorgt immers voor geruchten, foute informatie en speculaties. Onze politiemensen zorgen ervoor dat slechtnieuwsmeldingen op een voorbereide en doordachte manier worden aangepakt.” “De lat voor de politie ligt erg hoog en precies om hieraan te kunnen voldoen is een grote investering in capaciteit noodzakelijk. Dat bereiken we het best door samen te werken”, zegt burgemeester Lies Laridon.

Welzijn medewerkers

Slecht nieuws brengen en omgaan met slachtoffers kan ook voor getrainde politiemensen psychisch erg belastend zijn. Ook voor hen liggen burn-out en psychische klachten op de loer. Beide politiezones besteden veel aandacht aan het welzijn van hun medewerkers. Daarom wordt voorzien in extra interne opleiding en begeleiding van de medewerkers die deel uitmaken van de wachtrol. Hierbij worden hen in het bijzonder specifieke vaardigheden aangeleerd zoals omgaan met stress, frustratie, negatieve gevoelens,… Deze vorming wordt voorzien in samenwerking met de Dienst Interne Zorg WVL-4, de netwerkorganisatie waar beide zones deel van uitmaken samen met PZ Westkust en PZ Vlas. Bedoeling is de weerbaarheid en draagkracht van de medewerkers te vergroten én een vinger aan de pols te houden en hulp te bieden waar nodig.

Start op 1 maart

Maandag 1 maart start de samenwerking volgens een afgesproken beurtrol die een 14-tal medewerkers dragen. Overdag zorgen de zones zelf voor de slachtofferbejegening. Tussen 16 uur in de namiddag en 7 uur ’s morgens én tijdens de weekends en feestdagen loopt de permanentie van de samenwerking. Beide burgemeesters zijn ervan overtuigd dat dankzij de inzet van deze gedreven politiemensen er slachtofferzorg van hoog niveau wordt geboden in de 7 gemeenten van beide zones.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.