Politie- en inspectiediensten controleren vijf bars en nachtclubs regio Kortrijk

Dinsdagavond voerde de lokale recherche van de politiezone VLAS, samen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de FOD Financiën en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), controles uit in vijf bars en nachtclubs in de stad Kortrijk, de Kortrijkse deelgemeenten en Kuurne. “Tijdens de controles werden zowel sociale, fiscale als gerechtelijke inbreuken vastgesteld”, klinkt het bij woordvoerder Thomas Detavernier. “De uitbaters die in overtreding waren, worden op die manier op hun plichten gewezen en moeten zich opnieuw in regel stellen.”

Tijdens de controles waren drie personen die geen geldige verblijfsdocumenten hadden voor ons land aan het werk. Daarnaast schond ook één persoon zijn probatiemaatregelen, gebruikte iemand een valse identiteitskaart en waren er twee inbreuken op het correct bijhouden van het dagontvangstenboek. Er is ook een onderzoek gestart naar mogelijke schijnzelfstandigheid van één van de uitbaters.

Duidelijk signaal

“Dergelijke gezamenlijke controleacties moeten een duidelijk en kordaat signaal zijn naar de betrokken uitbaters en de manier waarop zij hun handelszaak runnen, daarbij vaak te weinig rekening houdend met de wettelijke verplichtingen, waar het overgrote deel van de horeca-uitbaters zich wel heel goed en strikt aan houdt”, aldus Thomas Detavernier.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.