https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Lokale politie Oostende krijgt injectie van 7,5 miljoen euro

Korpschef Philip Caestecker is blij met de extra financiële steun die de lokale politie Oostende krijgt.©Jeffrey Roos
Korpschef Philip Caestecker is blij met de extra financiële steun die de lokale politie Oostende krijgt.©Jeffrey Roos
Jeffrey Roos
Jeffrey Roos Medewerker KW

De lokale politie van Oostende krijgt vanaf 2021 een jaarlijkse verhoging van 500.000 euro van de stad. Tegen het einde van deze legislatuur moeten zo 35 extra politiemensen aangeworven worden. “Volgend jaar komen er al meteen 14 inspecteurs bij”, zegt korpschef Philip Caestecker.

Het water staat de Oostendse politie aan de lippen. Al jaren is er een serieus tekort aan inspecteurs bij de politie. Korpschef Philip Caestecker is al jaren vragende partij om meer personeel en krijgt met de financiële input van de stad zijn zin. “Het gaat om een bedrag van 7,5 miljoen euro, gespreid over vijf jaar”, verduidelijkt burgemeester Bart Tommelein.

Extra personeel

“De politiebegroting bedraagt op dit moment ruim 33 miljoen euro, waarvan 22 miljoen euro door de stad gedragen wordt. Daarvan gaat maar liefst 27,5 miljoen euro naar personeelskosten. Nog eens vijf miljoen gaat naar werkingskosten.”

“Elk jaar wordt die begroting vanaf volgend jaar met 500.000 euro uitgebreid. Dat wil zeggen dat er het tweede jaar een extra komt van 1 miljoen euro en dat dat het jaar daarop 1,5 miljoen euro wordt. Binnen vijf jaar moet de politiebegroting meer dan 40 miljoen euro bedragen.”

Die 7,5 miljoen euro zijn voor het politiekorps in Oostende erg belangrijk. Vooral naar dienstverlening naar de burger toe wordt de budgetsverhoging belangrijk. “De personeelsuitgave neemt met 83 procent de grootste hap uit het budget”, verduidelijkt korpschef Philip Caestecker.

“Die 35 extra politiemensen zullen er pas tegen het einde van de rit zijn, maar volgend jaar zou een aanwerving van 14 extra mensen moeten lukken. Het gaat dan vooral om inspecteurs, waar een groot tekort aan is. Tegen 2025 komen daar dan nog een twintigtal operationele en administratieve profielen bij. Als we de burger meer van dienst willen zijn bij hun specifieke vragen, dan moeten we extra mensen kunnen aanwerven. Men schreeuwt al lang om meer blauw op straat. Wel, die vraag wordt nu beantwoord met een personeelsuitbreiding.”

Nieuw materiaal

Naast het personeelstekort kan men met de extra injectie ook in nieuw materiaal voorzien. De uitgaven van de investeringen in het afgelopen jaar bedragen momenteel ruim 2 miljoen euro. “Het gaat dan over de opbouw van ons munitiedepot, de ombouw van een politievoertuig voor ordehandhaving en vier extra ledsignalisatieborden. Verder werd er zwaar geïnvesteerd in een commandoroom bij grote evenementen of bij drukte in de stad om alles in goede banen te leiden. Afgelopen zomer en zelfs nu nog is de grote meerwaarde van die commandoroom meer dan eens gebleken”, aldus de korpschef.

Daarnaast werden ook computers vervangen, werd de dispatching geoptimaliseerd, werden de tapkamers uitgebreid, kregen de voertuigen nieuwe tablets, werden enkele voertuigen vervangen en werden vier nieuwe CCTV-camera’s geplaatst in onder andere het nieuwe stadspark en aan het nieuwe zwembad. Ook het wagenpark wordt milieuvriendelijker gemaakt.

Meer wijkpolitie

Een van de allerbelangrijkste investeringen is misschien wel die van de bodycams. “Het geweld tegen de politie is de laatste jaren fors toegenomen”, vervolgt de korpschef. “Bij elke interventie wordt al snel de gsm bovengehaald waarbij er dikwijls wordt geknipt en geplakt. Daarom zijn de bodycams uitermate belangrijk in die zin dat zij het volledige beeld tonen van wat er zich op dat moment heeft afgespeeld.”

Ook de wijkpolitie wordt fors uitgebreid. “Momenteel hebben we 60 mensen, verdeeld over vijf verschillende wijken. Er komen op termijn meer wijkagenten en er zal een nauwere samenwerking komen met de ontmoetingscentra. Op termijn willen we ook van vijf politiewijken naar drie gaan om onze dienstverlening te vergroten”, besluit de korpschef.

Nog een belangrijk punt van extra investeringen is de komst van vijf ANPR-camera’s op de zeedijk. “Die vraag komt van mij”, zegt de burgemeester. “Ik rijd dagelijks met de fiets langs de zeedijk naar het stadhuis en ik kom er geregeld auto’s tegen die er niet horen te zijn. Men mag de zeedijk op om eventueel te laden en te lossen als men over een vergunning beschikt om dat te doen. Die camera’s zullen meteen een signaal doorsturen als mensen op de zeedijk rijden die er niet horen te zijn. Die zullen daar dan uiteraard ook voor beboet worden.”

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten