Gemeenteraad stemt agendapunt van Vooruit weg: Politiekantoor Vuurtorenwijk blijft dicht

Het kantoor van de politie in de Vuurtorenwijk. (foto Peter Maenhoudt) © Peter MAENHOUDT
Gillian Lowyck

Op de gemeenteraad van afgelopen maandag heeft Vooruit tevergeefs een agendapunt ingediend om het wijkkantoor van de politie in de Vuurtorenwijk alsnog te behouden. Eerder had de partij daarvoor al een petitie gelanceerd. De politiekorpschef stelde dat hij zijn mensen liever op het terrein heeft. De wijkagent zal voortaan wekelijks langskomen in ontmoetingscentrum De Ballon.

“Volgens de plannen van het stadsbestuur zal het wijkkantoor van de politie in de Vuurtorenwijk verdwijnen”, stelde raadslid Mohsin Abbas (Vooruit Oostende). “In de plaats zou een contactpunt komen in OC De Ballon. Wij vragen dat dit wijkkantoor open blijft.”

“Eerder in 2021 gaf het stadsbestuur de wil aan om het politiekantoor in de Vuurtorenwijk te sluiten. Er werd aangegeven dat er een nieuwe aanpak zou komen voor de aanwezigheid in Oostende, weliswaar een verminderde bereikbaarheid en beschikbaarheid. Het werd gemotiveerd aan de hand van een vergelijking met andere steden in Vlaanderen”, klonk het bij fractieleider John Crombez. “Wij vinden dat het vormgeven van beleid in Oostende niet moet berusten op een cijfervergelijking met andere steden. De Oostendse situatie is wat telt, en moet focussen op het belang van de Oostendenaars. Te meer door de grootte, de eigenheid en de perifere ligging van de Vuurtorenwijk, is de overweging om precies een uitgebouwd nieuw kantoor te openen op haar plaats.”

“In wijken waar de aanwezigheid van de politie meer teruggetrokken en minder zichtbaar is (zoals Zandvoorde of Mariakerke), wordt dit door de bewoners niet goed geëvalueerd. Wijkbewoners ervaren gemakkelijk en direct contact met de politie als zeer nuttig en positief. Net daarom is het zo belangrijk om in te zetten op visibiliteit en aanwezigheid van de wijkpolitie.”

Wekenlang niemand

Op de gemeenteraad bestreed korpschef Philip Caestecker de stelling dat de dienstverlening in de Vuurtorenwijk ondermaats is.

Ik heb die mensen liever op het terrein

“Dat wijkkantoor is bovendien al twee jaar dicht”, zei de korpschef. “Er is momenteel een te grote versnippering van onze wijkagenten. Dus kiezen we ervoor om meer slagkracht te hebben op het terrein, door de wijkkantoren terug te brengen naar drie. Wij hebben nog altijd veel meer wijkkantoren dan de gemiddelde centrumsteden. In het wijkkantoorje op Zandvoorde kwam er soms wekenlang niemand over de vloer. Ik heb die mensen liever op het terrein.”

De korpschef deelde nog mee dat er voortaan twee halve dagen per week een wijkinspecteur aanwezig zal zijn in ontmoetingscentrum De Ballon, om de sluiting van het kantoor op te vangen. Iets waarmee de Vooruitfractie niet akkoord ging. “Zo’n contactpunt houdt in dat politiezaken qua locatie worden gemengd met kinderopvang, passage van schoolgaande kinderen en senioren. Het is een veelgemaakte opmerking door de bewoners van de Vuurtorenwijk. Men begrijpt dit niet. Een bevraging van een deel van de bewoners gaf aan dat de bewoners zelf absoluut voor het behoud van een wijkkantoor zijn.”

Vooruit diende een agendapunt in, maar dat werd weggestemd.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.