Om te voorkomen dat je in de val trapt van 'familielid-in-nood'-fraude reikt PZ Westkust enkele tips aan om WhatsApp-fraude te herkennen.
...

Om te voorkomen dat je in de val trapt van 'familielid-in-nood'-fraude reikt PZ Westkust enkele tips aan om WhatsApp-fraude te herkennen.Ine Deburchgraeve, communicatieverantwoordelijke PZ Westkust: "Vertrouw geen 'bekende' met een 'onbekend' nummer. Met een profielfoto van een familielid of vriend proberen fraudeurs jouw vertrouwen te winnen. Als je enkel ruis hoort als je het nummer in kwestie belt, klopt er sowieso iets niet. Check online of dit nummer bekend staat als frauduleus. Bel het nummer van de persoon in kwestie dat in je adresboek staat. Stel persoonlijke vragen waarover een oplichter online niets online kan vinden. Geldkwesties moeten altijd jouw wantrouwen wekken!"Ine waarschuwt ook nogmaals voor sms'jes die circuleren om een coronacrisiscompensatie van 325,86 euro aan te vragen: "Het gaat om oplichting! Klik niet op de link en ga hier niet op in! Ze bestaan in verschillende varianten, ook via mail en telefonisch. Als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo."