Politiezone Grensleie parkeerde het anonieme dienstvoertuig met ANPR-camera langs de N8 richting Wevelgem-centrum. Hierbij werden alle voorbijrijdende voertuigen gescand met een check in de onderliggende databanken van politionele aard. Dat leverde een aantal hits op die verder werden afgehandeld op een nabijgelegen parking.

"Zoals in het verleden werkten we ook samen met de Vlaamse belastingsdienst, die de voertuigen scande op basis van al dan niet betaalde verkeersbelasting. Nieuw deze keer was ook de scanning van de Federale Overheidsdienst Douane, die specifiek hun ANPR-camera inzette voor het scannen van voertuigen die nog gelinkt zijn met openstaande penale boetes. Nog een andere databank moest het niet betalen van boetes verminderen en hardleerse overtreders ter plaatse doen betalen op straffe van inbeslagname van het voertuig", klinkt het.

Openstaande boetes

"Alle hits werden door onze motorrijders uit het verkeer geplukt en door alle drie de instanties gecontroleerd in voorkomend geval. In totaal werden 16 voertuigen onderschept door de drie ANPR-camera's. 8.820,66 euro aan openstaande boetes werd geïnd en 14.762,17 euro aan penale boetes werd geïnd. Een boete van 12.000 euro kon niet geïnd worden. Het voertuig werd inbeslaggenomen. Verder schreeft de politie een pv uit voor technische keuring, een pv voor niet-verzekering en waren er 16 negatieve ademtesten. Deze integrale vorm van verkeerscontroles levert toch wel resultaat op in diverse domeinen. Alle partners leren elkaar nog beter kennen en gegevens worden uitgewisseld. De 'hoofdvogel' was de bestuurder van het voertuig die zowel moest passeren bij de dienst Vlabel (niet betaalde verkeersbelasting), bij de Douane (nog openstaande boetes) en bij de politie (niet ingeschreven, niet verzekerd en keuring vervallen). In de toekomst zullen nog dergelijke gezamenlijke acties gepland worden", aldus politiezone Grensleie.