Een aantal weken geleden ontving het stadsbestuur een klacht van een voormalig OCMW-cliënt, over uitkeringen voor mensen die bij het OCMW aankloppen. Na een kort intern onderzoek bleek dat die klacht wel gegrond kon zijn, en besloot het stadsbestuur om de klacht...

Een aantal weken geleden ontving het stadsbestuur een klacht van een voormalig OCMW-cliënt, over uitkeringen voor mensen die bij het OCMW aankloppen. Na een kort intern onderzoek bleek dat die klacht wel gegrond kon zijn, en besloot het stadsbestuur om de klacht door te spelen aan Audit Vlaanderen, het agentschap van de Vlaamse overheid dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen.Maandag kreeg algemeen directeur Anton Jacobus het tussentijds rapport van de auditor in de bus, en daaruit blijkt effectief dat betrokken medewerker gedurende een paar jaar OCMW-vergoedingen voor eigen gewin gebruikte. De persoon in kwestie werd meteen geconfronteerd met de overweldigende bewijslast, waarop die overging tot bekentenissen, die ook schriftelijk werden vastgelegd. Dezelfde avond nog volgde het ontslag om dringende redenen.Maar de audit is nog niet afgelopen. De mensen van Audit Vlaanderen zullen nu nog alle risicodossiers uitspitten om zo tot een realistische inschatting te komen van de omvang van de fraude. Daarop zal het eindrapport worden bezorgd aan de federale gerechtelijke politie, voor een formeel strafonderzoek. Omdat er op vandaag nog geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken, wil het stadsbestuur geen commentaar leveren zolang er geen eindrapport is. (JRE)