De patron van het recyclagebedrijf zit sinds 1 juli opgesloten in de gevangenis. De belangrijkste redenen om hem in hechtenis te houden is om te vermijden dat hij mogelijk afspraken maakt met nog andere betrokkenen of met derden. In juridische termen heet dat collusie.
...