Patrick Lagrou wil vrijspraak in zaak van in beslaggenomen goederen

Patrick Lagrou. © a-Kurt
Redactie KW

Patrick Lagrou, de cannabisboer uit Zandvoorde-Zonnebeke die tot vijf jaar werd veroordeeld en in november 2017 de gevangenis zou mogen verlaten, stond nu terecht in een nevendossier van het grote dossier.

Patrick Lagrou staat samen met Laurens L. uit Zonnebeke terecht voor het wegmaken van in beslaggenomen goederen, onder meer machines en tractoren die verdwenen uit de verzegelde loods in de Kranenburgstraat. Laurens L. (33) wordt heling verweten, want hij zou die machines op vraag van Lagrou vervoerd hebben naar Ruddervoorde. De behandeling kon nu eindelijk worden aangevat, want eerst moest het Hof van Cassatie een arrest vellen over een vraag tot opslorping van de zeven zaken tegen Lagrou. Meester Thomas Gilles ging meteen voor de vrijspraak, omdat er volgens hem een aantal fouten steken in het dossier, zoals zaken die volgens het openbaar ministerie wel werden aangeslagen, maar niet terug te vinden zijn in het dossier, maar ook over goederen die wel in beslag werden genomen, maar voorwaardelijk vrij werden gegeven om ze te gebruiken voor uitbating.

Voorbeeldgevangene

Ten slotte en vooral pleitte de verdediging dat de aangeslagen goederen op naam stonden van de firma CMP, die intussen was overgenomen en niet op naam van Patrick Lagrou. Die laatste vervoerde alleen de goederen die opgesteld stonden in Ruddervoorde terug, want de ondernemer in kwestie wilde het materiaal wel gebruiken maar er niet voor betalen. Meester Thomas Gilles pleitte dan ook met klem de vrijspraak of mocht de rechter toch oordelen dat Lagrou schuldig is, werd de vraag gesteld hem zeer mild te straffen. “Mijn cliënt zal op 7 november zijn straf hebben uitgezeten en door de directeur van de Ieperse gevangenis wordt zelfs in een advies over penitentiair verlof een gunstig advies verleend met letterlijk de woorden “Patrick Lagrou is een voorbeeldige gevangene die af en toe wel moet moet worden getemperd maar een man met ‘gouden handen’, want overal waar hij kan slaat hij de handen uit de mouwen.”

Onwetendheid

Daarnaast stond ook Laurens L. (33) uit Zonnebeke terecht die heling wordt verweten. “Het enige wat mijn cliënt deed was op vraag van Maria, de echtgenote van Patrick, is een tractor en een zaai-eg vervoeren naar Ruddervoorde”, aldus meester Herman Baron. “Maar mijn cliënt wist hoegenaamd niet of die goederen al dan niet werden aangeslagen, want het vervoer gebeurde in 2014 en de inbeslagname in 2009.” Meester Herman Baron pleitte dan ook resoluut de vrijspraak. Vonnis op 8 juni.

(HV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.