De feiten werden toegegeven, toch in min of meerdere mate, en de derde beklaagde werd bestempeld als minder belangrijk in het dossier. Vooral eerstgeno...