De feiten werden toegegeven, toch in min of meerdere mate, en de derde beklaagde werd bestempeld als minder belangrijk in het dossier. Vooral eerstgeno...

De feiten werden toegegeven, toch in min of meerdere mate, en de derde beklaagde werd bestempeld als minder belangrijk in het dossier. Vooral eerstgenoemde is gekend bij de rechter wegens zijn resem veroordelingen. Voor hem werd 18 maanden effectieve celstraf gevorderd.Voor de tweede beklaagde, die hervallen was in het gebruik van drugs op een moment dat hij onderdak verleende aan eerste beklaagde die toen geen woonst had, werd acht maanden cel gevorderd, waarvan de helft met uitstel. Voor de derde beklaagde werd zes maanden cel met uitstel gevorderd.De verdediging pleitte hun cliënteel mild te beoordelen, omdat ze zich momenteel laten begeleiden via onder meer Kompas en graag willen stoppen met het gebruik van drugs.Vonnis op 15 februari.(HV)