In januari 2014 viel de politie massaal binnen in het appartement van de vrederechter in Oostende en in het vredegerecht zelf. Uit het onderzoek tegen de magistraat, dat drie en een half jaar zou duren, bleek dat de vrederechter zich mogelijk jarenlang schuldig had gemaakt aan belangenvermenging, omkoping, valsheid in geschrifte, diefstal en misbruik van vertrouwen. Concreet zou de vrederechter schandelijk misbruik gemaakt hebben van de kwetsbare positie waarin mensen zaten die door hem als vrederechter wilsonbekwaam waren verklaard en waarvoor De Palmenaer een voorlopig bewindvoerder had aangesteld. Het parket-gen...