Het voorval zorgde voor beroering en discussie, onder meer op sociale media. Het optreden van de agenten zou overdreven zijn geweest, werd geopperd.
...

Het voorval zorgde voor beroering en discussie, onder meer op sociale media. Het optreden van de agenten zou overdreven zijn geweest, werd geopperd.Zaterdag vond een ontmoeting plaats tussen de jongeren, hun ouders en de korpschef van de lokale politiezone. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen leidde het gesprek. Er was ook een vertegenwoordiger van het Meldpunt Discriminatie aanwezig. Het gesprek duurde ruim anderhalf uur. Op het einde was er ook een ontmoeting met een delegatie van het stadsbestuur, bestaande uit burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen voor Integratie Philippe De Coene.Volgens de kinderrechtencommissaris verliep het gesprek constructief. "De jongens maakten aan de korpschef duidelijk dat ze de interventie als zeer negatief ervaren hebben. Ze zijn overtuigd dat hun huidskleur een rol speelde. De ouders vroegen meer aandacht voor de communicatie tussen politie en de ouders. De korpschef maakte aan de jongens en hun ouders duidelijk dat hij geen enkele vorm van racisme in zijn korps tolereert. Hij verduidelijkte hoe de standaardprocedures verlopen en waarom er zo gereageerd werd. Hij toonde begrip, dat het bedreigend kan overkomen als je niets misdoet. Hij benadrukte tenslotte de absolute onschuld van de jongens en hun gezinnen."(Belga)