Graaf Henri d'Udekem d'Acoz werd in oktober 2017 door de rechtbank in Brussel veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel en een boete van 16.500 euro. De rechtbank van eerste aanleg was van oordeel dat de oom van koningin Mathilde samen met Hans Velle (53) uit Opwijk een koppel uit Vlaams-Brabant had opgelicht voor 175.000 euro. De graaf kreeg, naast een celstraf met uitstel, een verbeurdverklaring van 87.632 euro opgelegd, geld dat hij op zak zou hebben gestoken met de oplichting. De dochter van het koppel uit Vlaams-Brabant was in een echtscheiding verwikkeld en haar ouders spraken de graaf aan als advocaat.
...

Graaf Henri d'Udekem d'Acoz werd in oktober 2017 door de rechtbank in Brussel veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel en een boete van 16.500 euro. De rechtbank van eerste aanleg was van oordeel dat de oom van koningin Mathilde samen met Hans Velle (53) uit Opwijk een koppel uit Vlaams-Brabant had opgelicht voor 175.000 euro. De graaf kreeg, naast een celstraf met uitstel, een verbeurdverklaring van 87.632 euro opgelegd, geld dat hij op zak zou hebben gestoken met de oplichting. De dochter van het koppel uit Vlaams-Brabant was in een echtscheiding verwikkeld en haar ouders spraken de graaf aan als advocaat.d'Udekem d'Acoz bezocht hen in gezelschap van Hans Velle, die optrad als chauffeur van de edelman. Velle ging tussen november 2006 en 9 maart 2008 vaak op bezoek bij het paar en vroeg, in naam van de advocaat, in totaal een bedrag van 175.000 euro. Velle deed dat onder het voorwendsel van een of andere procedurestap. Meer dan twee jaar na de eerste ontmoeting legde het koppel een klacht neer, met een lijst met betalingen en een reeks uitgetikte telefoongesprekken. Die stukken werden van tafel geveegd, maar de rechtbank vond de feiten toch bewezen en veroordeelde zowel Velle als zijn advocaat. Volgens de rechter hadden Velle en de graaf het koppel misleid met de zogenaamde reputatie van de oom van Mathilde.Henri d'Udekem d'Acoz hield echter zijn onschuld staande. Hij ging, samen met Velle, in beroep tegen het vonnis. De kans dat het in zijn voordeel zou keren, was uitermate groot, want de feiten bleken op een verjaring af te stevenen. "Het Brusselse hof van beroep sprak de graaf nu vrij, maar niet enkele omwille van de verjaring", aldus meester Herman Baron, die de graaf verdedigde. Meester Baron deed ooit stage bij de graaf en was een tijdje zijn medewerker. Ook voor Baron is de vrijspraak een hele geruststelling. "Het is niet omdat de verjaring is ingetreden dat het hof van beroep geen uitspraak meer kan doen over de burgerlijke vordering die door de slachtoffers werd gesteld", zegt Herman Baron. "Het hof kan daardoor wel nog oordelen over schuld en onschuld bij de beklaagden." De rechtbank is na het beroep wel duidelijk over de betrokkenheid van Hans Velle. Die had wel degelijk het geld ontvangen en in eigen zak gestopt. Voor de graaf werd oplichting echter niet bewezen gevonden, waarop hij daarvoor werd vrijgesproken. De rechter geloofde de graaf die had gezegd dat zijn tussenkomsten in de zaak eerder beperkt waren en dat hij pas bij het afsluiten van het dossier een onkostennota zou opstellen. Er kon niet worden bewezen dat de graaf geld in zijn handen had gekregen van het koppel. De advocaat heeft ongewild Velle de mogelijkheid gegeven de slachtoffers te bedotten. Het hof van beroep streek de plooien in het blazoen van de graaf terug glad, terwijl Hans Velle werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van bijna 170.000 euro aan het koppel. Velle kreeg wel geen straf opgelegd, wegens de verjaring. Opvallend is dat er eerder een gelijkaardige zaak tegen de twee liep op de rechtbank van Kortrijk en dat ook daar, na in beroep te zijn gegaan, de graaf werd vrijgesproken."Ik ben blij dat het dan toch een goede afloop kende", zegt Henri d'Udekem d'Acoz vanuit zijn zetel. "Die Velle heeft mijn naam gewoon misbruikt om mensen op te lichten. Het was een triestige periode. Maar ik vierde vorige week mij 86ste verjaardag en die vrijspraak is toch een mooi cadeau. Ik kreeg trouwens een telefoontje van de koningin, die bezorgd was om mij en vroeg hoe het verhaal was afgelopen. Gelukkig kon ik haar het goede nieuws vertellen."'Nonkel Henri' kan nu in alle rust verder met zijn leven in zijn adellijke woning in Proven, hoewel zijn gezondheid niet 100 procent meer is. "Door suikerziekte zijn mijn benen getroffen en kan ik niet veel meer doen. Ik breng de dagen door met lezen", zegt de graaf, die niet zo goed meer hoort. Zijn vrouw zorgt voor hem en helpt hem door de dagelijkse beslommeringen. "Ik heb gelukkig nog regelmatig contact met onze koningin, mijn nichtje, die mij nog regelmatig eens belt", besluit hij. (CMW)