In 2011 startte de PZ Westkust met succes het 'VIP-project'. Voor de overlastplegers die controle en toezicht vervelend vinden, was dit een 'Very Irritating Police'. Voor de burger die zich ergert aan overlast en gediend is met een geïnteresseerde politie de vaak toezicht en controle uitvoert was dit de 'Very Interested Police'. Het VIP-team kreeg echter een nieuwe naam en werd het SRT-team, het 'Snelle Respons Team'. Sinds dit zomerseizoen krege...