Nieuwe buurtpreventienetwerken #VANRSL verhogen veiligheidsgevoel

Het eerste bord werd in het Groenpark onthuld. We herkennen van links naar rechts Emma Declerck (dienst Samenleven), korpschef Curd Neyrinck, Pedro Nollet (preventiedienst), Thierry Bouckenooghe (Groenpark) en burgemeester Kris Declercq. © Stefaan Beel
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

De stad Roeselare stimuleert en ondersteunt actief burgerschap op diverse vlakken.

Als buurtbewoner kan je ook de veiligheid en leefbaarheid in jouw wijk verhogen. Daarom faciliteren stad Roeselare en politiezone RIHO de oprichting van buurtpreventienetwerken. In twee Roeselaarse wijken, Groenpark en Jezuïetengoed, werd recent een buurtpreventienetwerk opgericht.

De buurtpreventienetwerken zijn er door en voor de buurt. Een vrijwillige coördinator beheert de groep waarbij buurtbewoners zich vrijwillig kunnen aansluiten. Beide netwerken maken hiervoor gebruik van Whatsapp. Verdachte zaken worden door alerte buurtbewoners via het noodnummer 101 aan politie gemeld. Daarna worden deze via de chatgroep aan elkaar doorgegeven met oog op verhogen van de waakzaamheid.

Motor van de samenleving

“In ons bestuursakkoord, waar we onze wijken als partner en als motor zien voor onze samenleving, werken we met hen nu aan inbraakpreventie: door het oprichten van 2 buurtpreventienetwerken, kan men als burger mee een oogje in het zeil houden en verdachte zaken snel melden aan de politie. We leiden hiervoor deze “ buurtpreventie vrijwilligers” op en zorgen voor een goede wisselwerking tussen hen en de politie Tenslotte zetten we ook visueel in op deze netwerken, getuige deze gloednieuwe borden”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Het doel van de buurtpreventienetwerken is om het veiligheidsgevoel in de buurt te verhogen en de samenhang in de buurt versterken. Bijkomend wordt ook het belang van criminaliteitspreventie nogmaals benadrukt. De Stad Roeselare en PZ RIHO voorzien daarvoor een vormingsmoment bij opstart van het buurtpreventienetwerk alsook een jaarlijks netwerkmoment voor alle coördinatoren.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.