Nieuw politieteam gaat straks systematisch door gsm’s van transmigranten: “Belangrijk in de strijd tegen mensensmokkel”

Woensdag werden 26 transmigranten gered vanop de Noordzee voor de kust van Zeebrugge: 21 per boot, 5 mensen met een helikopter. © JVM
Olaf Verhaeghe

De federale gerechte politie in West-Vlaanderen beschikt sinds vandaag over een nieuw wapen in de strijd tegen mensensmokkelaars en mensenhandel. Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) houdt samen met Dienst Vreemdelingenzaken, het West-Vlaamse parket en Europol het nieuwe Transit Team boven de doopvont. Dat achtkoppig team zal systematisch de smartphones en gsm’s van vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel uitlezen in een poging om de criminele netwerken van smokkelaars bloot te leggen;

Woensdag nog werden meer dan 20 transmigranten uit een gammel bootje tussen de windmolens van Zeebrugge van de Noordzee gered. Ze waren in de problemen gekomen en hadden zelf de noodcentrale gebeld, waarna een grootschalige reddingsoperatie op poten werd gezet. Mensensmokkelaars gebruiken die kleine bootjes almaar vaker om ook vanuit onze provincie transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Sinds 2019 is het aantal feiten meer dan verviervoudigd: in september alleen al waren er maar liefst 8.000 migranten op zo’n bootje vertrokken vanuit België of Frankrijk.

Systematisch uitlezen

Sinds vandaag beschikt de federale gerechte politie van West-Vlaanderen over een Transit Team (Transmigration Intelligence Team, red.) dat zich zal specialiseren in het kaart brengen van de criminele netwerken achter mensensmokkel. Politie en justitie richten zich nu al op het identificeren en ontmantelen van de netwerken aan smokkelaars, onder meer door het verhoren van slachtoffers en het uitlezen van smartphones.

Dat laatste zal voortaan systematisch gebeuren: wanneer transmigranten, bij wie er een vermoeden van mensensmokkel of -handel is, worden aangetroffen, zal de politie altijd de smartphone of gsm van het slachtoffer doorpluizen. De transmigranten krijgen hun telefoon daarna onmiddellijk terug, maar het Transit Team kan wel aan de slag met de data van alle verschillende gsm’s. “De gsm is vaak een belangrijke bron van informatie, maar vandaag wordt die niet altijd uitgelezen”, aldus minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Op basis van de smartphonedata kunnen we een veel beter beeld krijgen van de criminele organisatie achter de mensensmokkel.”

Europol en DVZ

Het Transit Team bestaat uit zes speurders en analisten van de federale politie. Zij krijgen de ondersteuning van een medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken en versterking van een Europol-expert. Die laatste zal instaan voor de internationale uitwisseling van gegevens. In totaal zullen dus acht mensen binnen het nieuwe politieteam actief zijn, maar op termijn kan dat aantal nog worden uitgebreid. Uiteraard wordt er ook samengewerkt met andere politiediensten, zoals de Scheepvaartpolitie en later de lokale zones, de wegpolitie en de spoorwegpolitie. “Hoe meer samenwerking er is, hoe beter het zicht op de netwerken en hoe groter de kans op identificatie”, benadrukt Van Quickenborne.

© BELGA

De gsm’s zijn vaak een belangrijke bron van informatie maar vandaag wordt die niet altijd uitgelezen – Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie

“Het is belangrijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken op tijd ingeschakeld wordt”, stelt ook Sammy Mahdi, CD&V-staatssecretaris voor Asiel en Migratie. “Zo kunnen de medewerkers meteen iedereen identificeren: mensen die we kunnen terugsturen moeten naar een gesloten centrum, slachtoffers van mensensmokkel moeten begeleid worden. Bij de actie van woensdag konden op deze manier 10 plaatsen vrijgehouden worden in de gesloten centra. Mensensmokkel mag niet lonen.”

Samenwerking met het parket

Het West-Vlaamse Transit Team zal ook intensief samenwerking met het magistraten Frank Demeester en Ann Lukowiak, zowel op lokaal als federaal niveau. “Ik trap een open deur in als ik zeg dat goede informatie de kiem is van strafonderzoeken. Vandaar dat wij dit initiatief van de zijde van het parket uiteraard enorm toejuichen”, aldus Frank Demeester, referentiemagistraat mensenhandel. “Onze teams mensensmokkel van de federale gerechtelijke politie en de scheepvaartpolitie zetten nu al volop in op onderzoeken, maar hiermee zouden we nog een boost moeten krijgen.”

Mensensmokkelaars worden in West-Vlaanderen voor een gespecialiseerde kamer voor mensenhandel en -smokkel gebracht die alle dossiers voor de volledige provincie behandelt. Zo kregen in juni 3 kopstukken van een Iraans mensensmokkelnetwerk van de Brugse strafrechter 12 jaar gevangenisstraf. Ook het proces rond het drama in Essex waarbij in 2019 39 Vietnamese migranten de dood vonden in een koeltransport zal nog dit jaar voor deze kamer beslecht worden. Gisteren werd de zaak er ingeleid.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.