Op zee zijn sinds een internationaal verdrag uit 1972 namelijk vaarroutes bepaald, waaraan schippers zich moeten houden om aanvaringen te vermijden.
...