"De school gaat door een minder prettige periode", beaamt Rik Ascrawat, hoofd van de onderwijskoepel waartoe het Sint-Bernarduscollege behoort.
...