Een verplicht verblijf - voor onbepaalde duur - in een psychiatrische instelling. Dat lijkt de straf te gaan worden voor Bieke W. (30), de moeder die haar drie kinderen bij haar thuis in Varsenare vermoordde. Een proces in het hof van Assisen zal er dus niet van komen. De gevangenis wordt op die manier ook afgewend voor de jonge moeder. Het parket volgt namelijk de stelling van de psychiaters die stellen dat Bieke W. ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten. Zij zullen de raadkamer volgende maand dan ook vragen om haar te interneren.
...

Een verplicht verblijf - voor onbepaalde duur - in een psychiatrische instelling. Dat lijkt de straf te gaan worden voor Bieke W. (30), de moeder die haar drie kinderen bij haar thuis in Varsenare vermoordde. Een proces in het hof van Assisen zal er dus niet van komen. De gevangenis wordt op die manier ook afgewend voor de jonge moeder. Het parket volgt namelijk de stelling van de psychiaters die stellen dat Bieke W. ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten. Zij zullen de raadkamer volgende maand dan ook vragen om haar te interneren.De feiten schokten afgelopen zomer zowat gans Vlaanderen. In de vroege ochtend op 28 augustus werd de politie opgetrommeld voor een verkeersongeval langs de autosnelweg. Een wagen was er frontaal op een brugpijler geknald.De agenten troffen er Bieke W. - afgezien van enkele schaafwonden - ongedeerd achter het stuur aan. Wat de jonge vrouw, die door familie en kennissen een 'voorbeeldmoeder' genoemd wordt, op dat moment bekende, sloeg de politie echter met verstomming. Ze gaf daar en toen toe dat ze haar drie kinderen - tussen vier jaar en drie maanden oud - thuis om het leven had gebracht. De politie haastte zich naar de woning in de Ter Hauwestraat in Varsenare en moest haar man daar zelfs wakker bellen. Hij had toen nog geen idee van de gruwel die zich even voordien onder zijn dak had afgespeeld. Bijna een half jaar na de driedubbele moord lijkt het zo goed als zeker te zijn dat er geen publiek proces zal volgen. Het gerecht stelde kort nadien een college van psychiaters aan en die waren unaniem: "Bieke W. was ontoerekeningsvatbaar op het moment dat ze haar drie kinderen om het leven bracht."Koren op de molen van de advocaat van de jonge moeder uiteraard. Die stelde al van in het begin dat Bieke W. met een zware depressie kampte en niet langer zichzelf was. "Ze sliep de weken voordien echt niet goed. Soms maar één uur per nacht", aldus meester Philip Van den Berghe tijdens een persconferentie kort na de feiten. "Ze had de dag na de feiten zelfs een afspraak bij de psychiater. Wellicht vreesde ze dat ze zou opgenomen worden en is dat voor haar de laatste druppel geweest."Het zag er lange tijd naar uit dat de partner van Bieke W. - en dus de vader van de kinderen - de enige was die haar versie geloofde. Hij bleef haar dan ook bezoeken en liet zijn vrouw ondanks alles nooit vallen. Maar ondertussen krijgt hij dus ook steun vanuit 'onverwachte' hoek, namelijk het parket. Want waar er officieus lang gesteld werd dat het openbaar ministerie er alles aan zou doen om Bieke W. voor het hof van Assisen te brengen lijkt men daar het geweer nu van schouder te veranderen. Wellicht onder de logische druk van het psychiatrisch verslag dat in het voordeel van Bieke W. pleit. Wie ontoerekeningsvatbaar is, heeft namelijk geen controle over zijn of haar daden en kan daar in principe ook niet voor gestraft worden. In de meeste gevallen volgt dan een 'internering', een beschermende maatregel met het doel om de persoon in kwestie met de passende begeleiding terug in de maatschappij te kunnen brengen.Op 13 maart zal het parket zélf de internering van de jonge moeder vragen aan de raadkamer in Brugge. Dat betekent dat ook het openbaar ministerie zich er bij neerlegt dat Bieke W. ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten en daar dus ook niet voor gestraft kan worden. In zowat negen op de tien gevallen volgt de raadkamer ook de vordering van het parket waardoor de internering bijna onafwendbaar lijkt.Sinds begin november zit Bieke W. al in een gesloten psychiatrische instelling. Ze werd voorwaardelijk vrijgelaten op voorwaarde dat ze in die instelling werd opgenomen. De kans bestaat dat ze binnen afzienbare tijd 'genezen' wordt verklaard en de instelling als een vrije vrouw mag verlaten. Haar advocaat Philip Van den Berghe wilde maandag niet reageren. "Eenmaal de raadkamer zich heeft uitgesproken wil ik wel nog het één en ander verduidelijken. Maar op dit moment geldt voor Bieke - en dus ook voor mij - een indirect persverbod."(TL)