Een verplicht verblijf - voor onbepaalde duur - in een psychiatrische instelling. Dat lijkt de straf te gaan worden voor Bieke W. (30), de moeder die haar drie kinderen bij haar thuis in Varsenare vermoordde. Een proces in het hof van Assisen zal er dus niet van komen. De gevangenis wordt op die manier ook afgewend voor de jonge moeder. Het parket volgt namelijk de stelling van de psychiaters die stellen dat Bieke W. ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten. Zij zullen de raadkamer volgende maand dan ook vragen om haar te interneren.
...