Het gaat om de kinderen die zich burgerlijke partij stelden in de zaak. "De pleegouders werden bij gebrek aan bewijs vrijgesproken door de vele tegenstrijdigheden in het dossier, maar een ...

Het gaat om de kinderen die zich burgerlijke partij stelden in de zaak. "De pleegouders werden bij gebrek aan bewijs vrijgesproken door de vele tegenstrijdigheden in het dossier, maar een aantal objectieve onafhankelijke getuigen bewijzen de feiten wel degelijk", meent hun advocaat Marc Snick. "De rechtbank sprak van een psychiatrische problematiek bij de pleegzoon, die ook een tijdje bij een andere pleegmoeder in Oostende verbleef. Zij omschreef hem als het braafste pleegkind dat ze ooit had. Wij zijn van oordeel dat hij wel eens een 'moeilijke jongen' werd door de mishandeling van de pleegouders uit Zillebeke."Pleegouders Muriel Vandevoorde en Marijn Vergauwen (allebei 57) poseerden jaren geleden met hun drie biologische kinderen en vier pleegkinderen in een populair tijdschrift, dat hen bestempelde als ouders van het jaar. Door allerlei conflicten en gerechtelijke procedures is de familie al lang geen modelgezin meer.(TP)