Minder criminaliteit in zone Vlas, wel meer intrafamiliaal geweld

© Getty Images

In Kortrijk, Kuurne en Lendelede is de criminaliteit afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politiezone Vlas. Het aantal beschadigingen en bedrogmisdrijven is gedaald, net als winkeldiefstallen en informaticacriminaliteit. Er was wel een stijging van het aantal diefstallen en van het intrafamiliaal geweld.

“Als we de corona-inbreuken niet meetellen, daalde het aantal processen-verbaal met vijf procent. Als we de corona-pv’s wel meerekenen, zien we een daling van maar liefst twintig procent.”

Kostbaar gereedschap

Dat grote verschil is te verklaren door het atypische coronajaar 2020. Toen stelden agenten in Kortrijk niet minder van 2.427 corona-pv’s op, afgelopen jaar waren dat er amper 949.

In 2021 hadden dieven het vooral gemunt op lichte vrachtauto’s met kostbaar gereedschap. Woninginbraken daalden dan weer.

Meer telewerk

Logisch, zo klinkt het bij politiezone Vlas: “Meer telewerk leidt tot minder inbraken.” In de zone was er ook een daling van het aantal drugsfeiten en er zijn ook een pak minder pv’s opgesteld voor dronkenschap.

Intrafamiliaal geweld nam afgelopen jaar wel toe. “Opvallend is dat dit vaker voorkwam tussen ouders en pubers, wellicht door telewerk. Bij intrafamiliaal geweld speelt alcoholgebruik ook een grote rol.” Ook zakkenrollers waren in 2021 actief, vooral op café of tijdens grote evenementen.

272 personeelsleden

De politie gaat ervan uit dat de criminaliteitscijfers weer kunnen stijgen naar precoronastandaarden. “Maar door onze mensen in te zetten op de juiste fenomenen houden we onze politiezone veilig”, klinkt het.

Om de criminaliteit verder te bestrijden, doet de politiezone een inhaalbeweging. Ze mikt op 272 personeelsleden tegen eind dit jaar. Daarnaast wordt ook ingezet op wijkwerking.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.