"In Ieper en Veurne betrof het zelfs de helft of meer van het aantal strafzaken die in die periode binnenstroomden", zei Dernicourt. "Nationaal werd de kaap van de 100.000 strafzaken...

"In Ieper en Veurne betrof het zelfs de helft of meer van het aantal strafzaken die in die periode binnenstroomden", zei Dernicourt. "Nationaal werd de kaap van de 100.000 strafzaken op het niveau van de parketten van de procureurs des Konings recent overschreden, ongeveer 40.000 processen-verbaal hebben de parketten nog niet bereikt."Het gaat volgens de recentst beschikbare cijfers van 26 augustus over 86.509 zaken ten laste van meerderjarige verdachten (94.901 verdachten) en 11.275 zaken ten laste van minderjarige verdachten. "Deze zaken hebben ook een impact op de globale gevolgverleningsgraad, die stijgt naar 94,5 procent. Dit toont aan dat er wel degelijk zo spoedig mogelijk een gevolg aan 62Q-zaken (de code voor coronazaken vermeld in de ministeriële besluiten, red.) wordt gegeven, via een dagvaarding, een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de bevoegde rechtbank", besluit Dernicourt.